ตั้งชื่อลูกตัวอักษร ก. ชื่อจริง ก. ชื่อมงคล ก. ชื่อเพราะๆ ก. ชื่อสวย ก. ชื่อหล่อ ก .

12 December 2017
643551 view

ชื่อจริง ก.

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร ก. ไก่ คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร ก. ไก่ ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง ก.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  ก. ไก่ เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว 
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร ก. ไก่ เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร ก. ไก่ เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!! 
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร ก. ไก่  เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป 
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร ก. ไก่ เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ  
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร ก. ไก่  เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก 
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร ก. ไก่  เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น 
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร  ก. ไก่  เป็นอุตสาหะ  หมายถึง ให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้       

ชื่อจริง ก.  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร ก. เลือกเลย 

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

กุลณดา กุนนะดา หญิงที่ฉลาดของตระกูล 15
กัลยา กันละยา หญิงงาม  20
กัลยาวีร์ กันละยาวี หญิงงามกล้าหาญ 46
กันย์ทิพา กันทิพา หญิงผู้ดีเลิศ 41
กนกลักษณ์ กะหนกลัก ผู้มีลักษณืงามดั่งทอง 36
กัญญณัช กันยานัด หญิงสาวผู้มีความรู้ 24
การต์รวี กานระวี เป็นที่รักดั่งพระอาทิตย์ 36
กัลยณัฏฐ์ กันยะนัด นักปราชญ์หญิง 56
กมลทิพย์ กะมนทิบ จิตใจงามเลิศ 42
กวิสรา กะวิสะรา จอมกวี 23
กัญญาภา กันยาพา หญิงสาวผู้รุ่งเรือง 15
กัญญ์ศิริ กันสิหริ หญิงสาวผู้เจริญ 41
กัณต์ชนิต กันชะนิต ผู้หญิงที่รักของแม่ 36
กิตติญา กิตติยา ผู้มีความรู้เป็นเกียรติ 20
กฤติญา กริดติยา สร้างสรรค์ความรู้ 14
กรธิดา กอนทิดา ลูกสาวผู้รุ่งเรือง 15
กันย์จิรา กันจิรา หญิงสาวผู้มีอายุยืน 45
กุลนาถ กุนละนาด ผู้เป็นที่พึ่งของวงศ์ตระกลู 15
เกวลิน เกวะลิน มีความรู้อย่างสูงสุด 24
เกสรา เกดสะรา เกสรดอกไม้ 15
กิรณา กิระนา รัศมีเรืองรอง 15
กีรติกร กีระติกอน ผู้มีเกียรติ 24
กัลย์ชนิต กันชะนิด ผู้ทำให้เกิดความสุข 42
กชพรรณ กดชะพัน สีผิวงามดั่งดอกบัว 24
กัลยกร กันละกอน เจริญด้วยความสามารถ 24
กัลยารัตน์ กันละยารัด หญิงงามประเสริฐสุด 45
กัลยาวัชร์ กันละยาวัด หญิงงามแกร่งกล้า 45
กูลภร กูนละพอน ผู้ค้ำจุนวงศ์ตระกูล 14
กัญจน์ณิชา กันนิชา ทองคำที่บริสุทธิ์ 41
กันต์สินิ กันสินี หญิงสาวผู้น่ารัก 45

​ชื่อจริง ก.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร ก. เลือกเลย 

ชื่อ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

กฤตกร กริดตะกอน ผู้สร้างความรุ่งเรือง 5
กฤตพล กริดตะพน ผู้มีพลัง 19
กฤตภัทร กริดตะพัด ผู้ประเสริฐ 15
กรชัย กอนไช มือผู้กำชัยชนะ 19
กรวัฒน์ กอระวัด ผู้สร้างความเจริญ 32
กันต์ดนัย กันดะไน ลูกชายผูเน่ารัก 40
กิตติ กิดติ ผู้มีชื่อเสียง 15
กิตติพงศ์ กิดติพง เผ่าพันธ์ผู้มีเกียรติ 41
กิตติศักดิ์ กิดติสัก ผู้มีเกียรติยศ 41
กฤษฎิ์หิรัญ กริดหิรัน ผู้มีทรัพย์มีปัญญา 45
เกียรติศักดิ์ เกียดติสัก ผู้มีเกียรติยศ 55
กิตติภพ กิดติพบ ผู้เกิดมาพร้อมด้วยเกียรติ 24
ก้องภพ ก้องพบ มีชื่อเสียงก้องโลก 20
ก้องวิชญ์ ก้องวิด มีความรู้เด่นดัง 36
เกรียงกมล เกรียงกะมน ผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่ 36
กฤติธนัช กริดทะนัด ผู้ร่ำรวย 24
กันต์ธีร์ กันที นักปราชญ์ผฝุ้น่ารัก 46
กัลยวรรธน์ กันยวัด ผู้เจริญมีความสามารถ 51
การิน การิน ผู้สร้ง,ผู้กระทำ 15
กุลกวิน กุนกะวิน วงศ์ตระกูลที่ดีงาม 24
กุลธวัช กุนทะวัด ผู้เป็นดั่งธงชัยของตระกูล 24
กิตติ์ขจร กิดขะจอน ผู้มีเกียรติเบื่องลือ 36
กวี กะวี ผู้รู้ในศิลป์ 14
กวิวัชร์ กะวินวัด เพชรน้ำงาม 41
ก้องเกียรติ ก้องเกียด ผู้มีชื่อเสียงเด่นดัง 40
กฤดินิธิ กริดนิทิ ผู้มั่งคั่งมีเกียรติ 24
กฤตณัท กริดตะนัด มีความรู้ในสิ่งที่ทำ 15
กอบธนัช กอบทะนัด ผู้รวบรวมทรัพย์ 24
กฤษฏิ์ กริ ฉลาด 24

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด  ตั้งชื่อลูกให้ความหมายดี ตั้งชื่อลูกให้รวย ตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคล เลือกกันเลยมีมากกว่า 2,500 ชื่อ  คลิกที่ตัวอักษร 

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.

บทความที่เกี่ยวข้อง