ตั้งชื่อลูกตัวอักษร ด. ชื่อจริง ด. ชื่อมงคล ด. ชื่อเพราะๆ ด. ชื่อสวย ด. ชื่อหล่อ ด .

12 December 2017
141446 view

ฃื่อจริง ด.

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร ด. เด็ก คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร  ด. เด็ก ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง ด.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  ด. เด็ก เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก 
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร  ด. เด็ก   เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ 
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร  ด. เด็ก เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น 
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร  ด. เด็ก  เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว  
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร  ด. เด็ก เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป  
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร  ด. เด็ก เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!!  
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร  ด. เด็ก  เป็นอุตสาหะ  หมายถึงให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้ 
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร  ด. เด็ก  เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี 

ชื่อจริง ด.  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร ด. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ดลญาดา Dolyada ดนยาดา บันดาลให้เกิดปัญญา 14
ดลรวี Dolrawee ดนระวี บันดาลให้รุ่งเรือง 24
ดโนทัย Danotai ดะโนไท ผู้มมีความรุ่งเรือง 23
ดลภา Dollapha ดนละพา บันดาลให้เจริญ 9
ดนุภา Danupha ดะนุพา มีความรุ่งเรืองเป็นของตน 9
ดิษย์ธิดา Dicthida ดิดทิดา ลูกสาวผู้ฉลาด 36
ดลรตา Donrata ดนระตา บันดาลให้มีความสุข 15

​ชื่อจริง ด.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร ด. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ดิฐา Ditha ดิถา ความมั่นคง 15
ดิฐวัฒน์ Ditthawat ดิถะวัด ผู้เจริญและมั่นคง 41
ดนัยณัฐ Danainat ดะไนนัด ลูกชายผู้ฉลาด 36
ดิฐากร Dithakorn ดิถากอน ผู้สร้างความมั่นคง 20
ดนัยพชร Danaipach ดะไนพัด ลูกชายผู้แข็งแกร่ง 36
ดลธรรม Dollatham ดนละทำ บันดาลให้เกิดสิ่งดีงาม 24
เดชา Decha เดชา อำนาจ 6
เดชธนา Dechthana เดทะนา ผู้มีทรัพย์และอำนาจ 15
ดนุสิทธิ์ Danusit ดะนุสิด มีความสำเร็จเป็นของตน 36
ดนุชภร Danudphorn ดะนุดภร ลูกชายผู้เป็นที่พึ่ง 14
ดนุนัย Dununai ดะนุไน ผู้สร้างตัวด้วยตนเอง 24
ดนุทรัพย์ Danasub ดะนุซับ มีทรัพย์เป็นของตน 41
เดชชาติ Dechchart เดดชาด ผู้เกิดมาพร้อมอำนาจ 15
ดิฐาศักดิ์ Dithasak ดิถาสัก ผู้มีเกียรติอันมั่นคง 41
ดิษย์วรินทร์ Ditwarin ดิดวะริน ผู้ฉลาดเป็นใหญ่ 59
ดนัยกิตต์ Danaikid ดะไนกิด ลูกชายผู้มีเกียรติ 42
เดชภพ Detphob เดดพบ ชาติกำเนิดเป็นผู้อำนาจ 15
ดนุชาญ Danucharn ดะนุชาน ผู้เชี่ยวชาญ 14
ดำรงวิทย์ Domrongwid ดำรงวิด ผู้มีความรู้ 36

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด  ตั้งชื่อลูกให้ความหมายดี ตั้งชื่อลูกให้รวย ตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคล เลือกกันเลยมีมากกว่า 2,500 ชื่อ  คลิกที่ตัวอักษร 

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.

บทความที่เกี่ยวข้อง