ตั้งชื่อลูกตัวอักษร ป. ชื่อจริง ป. ชื่อมงคล ป. ชื่อเพราะๆ ป. ชื่อสวย ป. ชื่อหล่อ ป .

12 December 2017
375309 view

ชื่อจริง ป.

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร ป. ปลา คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร  ป. ปลา ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง ป.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  ป. ปลา เป็นอุตสาหะ  หมายถึงให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้ 
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร  ป. ปลา  เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก 
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร  ป. ปลา เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ 
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร  ป. ปลา  เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น 
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร  ป. ปลา เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!!  
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร  ป. ปลา  เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี 
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร  ป. ปลา  เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป  
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร  ป. ปลา  เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว  

ชื่อจริง ป.  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร ป. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ปรรณกร Pannakorn ปันนะกอน ผู้เจริญด้วยความรู้ 20
ปรรณพัชร์ Pannaphat ปันนะพัด ผู้มีปัญญาประดุจเพชร 42
ปรรณรัก Pannarak ปันนะรัก ผู้ที่รักหนังสือ 24
ปวรพัฒน์ Pawornpan ปะวอนพัด เจริญยอดเยี่ยม 41
ปณิตา Panita ปะนิตา ผู้ได้รับการสรรเสริญ 15
ปาลิดา Palida ปาลิดา ผู้ได้รับการคุ้มครอง 15
ปภา Papha ปะพา รัศมี,ความรุ่งเรือง 4
ปภาภร Paphaphorn ปะพาพอน เป็นที่พึ่งอันรุ่งเรือง 9
ปภาภัทร Paphaphad ปะพาพัด ผู้เจริญรุ่งเรือง 14
ปภารัต Papharad ปะพารัด เจริญรุ่งเรือง 15
ปภินดา Paphinda ปะพินดา หญิงงาม 14
ปวิมล Pawimon ปะวิมน บริสุทธิ์ยิ่ง 23
ปวีญา Paweeya ปะวียา มีปัญญาเฉลียวฉลาด 20
ปวีรา Paweera ปะวีรา ฉลาดกล้าหาญ 20
ประภาดา Praphada ประพาดา ผู้มีความรุ่งเรือง 14
ประภาทิพย์ Praphatip ประพาทิบ รุ่งเรืองเป็นเลิศ 42
ปกิตตา Pakitta ปะกิดตา ผู้ได้รับการยกย่อง 14
ปนัดดา Panatda ปะนัดดา ลูกของหลาน 14
ปรียาดา Preeyada ปรียาดา ผู้เป็นที่รัก 24
ปารณีย์ Paranee ปาระนี ทำให้สำเร็จดั่งที่คิด 36
ปารีณา Pareena ปารีนา ทำให้บรรลุความสำเร็จ 20
ปวริศา Pawarisa ปะวะริสา ผู้ประเสริฐเป็นใหญ่ 24
ปัณณวีร์ Pannawee ปันนะวี ผู้มีความรู้เก่งกล้า 42
ปาณิสรา Panisara ปานิสะรา เจ้าชีวิต 24
ปิยอร Piya-orn ปิยะออน หญิงงามผู้เป็นที่รัก 24
ปสุตา Pasuta ปะสุตา ผู้ขยันขันแข็ง 14
ปัณฑา Panta ปันทา ปัญญา 15
ปุญญิศา Punyisa ปุนยิสา ผู้มีบุญยิ่งใหญ่ 23
ปุณิกา Punika ปุนิกา ผู้มีคุณงามความดี 14

​ชื่อจริง ป.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร ป. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ปทิต Patid ปะทิด รุ่งเรืองแล้ว 10
ปยุต Payut ปะยุด ขยันขันแข็ง 14
ประวีร์ Prawee ประวี ผู้เก่งกล้า 36
ปฐวี Patthawee ปัดถะวี แผ่นดิน 24
ประยุทร Prayut ประยุด การรบ,การต่อสู้ 24
ปรีดา Preeda ปรีดา ปลื้มใจ,อิ่มใจ,ยินดี 15
ปัญญา Panya ปันยา ความรู้ 15
ปัญญวัฒน์ Panyawad ปันยะวัด ผู้เจริญมีความรู้ 41
ปัณณทัต Pannatat ปันนะทัด ให้ความรู้ 24
ปัณณรัตน์ Pannarad ปันนะรัด มีความรู้อันประเสริฐ 41
ปัณณวิชญ์ Pannawit ปันนะวิด ผู้มีความรู้เรื่องหนังสือ 41
ปพน Papon ปะพน บริสุทธิ์ 15
ปภาณ Papharn ปะพาน พูดเก่ง,พูดเป็น 9
ปภินวิช Paphinwit ปะพินวิด มีความรู้แตกฉาน 24
ปรมะ Parama ปะระมะ ยอดเยี่ยม,สูงสุด 15
ปรานต์ Prarn ปราน ที่สุด 24
ประพันธ์ Prapan ประพัน ผูกติด,แต่งเรื่อง 40
ปิยพนธ์ Piyapon ปิยะพน ผูกพันเป็นที่รัก 40
ปิยวัฒน์ Piyawat ปิยะวัด ผู้เจริญเป็นที่รัก 41
ปวิช Pawid ปะวิด ผู้สร้าง 14
ปุริมทัต Purimtat ปุริมทัต ให้เป็นใหญ่ 24
ปภาวิท Paphawit ปะพาวิด ผู้มีความรู้ 15
ปภาสุต paphasut ปะพาสุด ลูกชายผู้เจริญ 15
ปวีณ Paween ปะวีน ปราชญ์,ผู้ฉลาด 20
ปภังกร Papangkorn ปะพังกอน ผู้รุ่งเรือง 14
ปภินวิทย์ Paphinwit ปะพินวิด ผู้มีความรู้แตกฉาน 40
ปองศักดิ์ Pongsak ปองสัก มุ่งหวังเกียรติยศ 36
ปรรณกร Pannakorn ปันนะกอน ผู้เจริญในหนังสือ 20
ปริทร parithorn ปะริทอน ผู้เป็นใหญ่กว่าผู้อื่น 15เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.