ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อ เท่ากับ 23 แปลผลได้ที่นี่

26 October 2017
78 view

ผลรวมเลขศาสตร์ เท่ากับ 23 แปลผลได้ดังนี้   

เป็นเลขใฝ่รู้ มีความรอบรู้เอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ สื่อถึงผู้นำมีความสามารถในการยึดเหนี่ยวจิตใจคน กล้าหาญเข้มแข็ง มองการณ์ไกล ขยันเป็นเลิศ รู้จักใช้ไหวพริบปฏิภาณในการทำมาหากินเป็นอย่างดี สามารถเก็บเกี่ยวความรู้จากประสบการณ์ในชีวิต นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นเลขที่มีโชคเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างถิ่นแดนไกล มีจิตเป็นกุศล มีลักษณะเป็นทั้งนักบุญและนักเลงอยู่ในตัว มีเสน่ห์และบูชาความรัก เป็นเลขดีในด้านความรัก โดยเฉพาะสตรี จะมีผู้ใหญ่ที่มีอำนาจให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม เป็นชายต้องระวังจะเสียหายเพราะสตรี

ผลรวมเลขศาสตร์อื่นๆ แปลว่าอะไร คลิกที่ตัวเลขเลย  > > >  

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

 

เรียบเรียงโดย    : Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง               :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.

บทความที่เกี่ยวข้อง