ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อ เท่ากับ 40 แปลผลได้ที่นี่

26 October 2017
39 view

ผลรวมเลขศาสตร์ เท่ากับ 40 แปลผลได้ดังนี้   

เป็นเลขดีที่ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง การมองการณ์ไกลที่ลึกซึ้ง การแสวงหาความแปลกใหม่ ความล้ำหน้า นำสมัย ล้ำยุคเสมอ ความทันคน มีคำพูดที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว การเดินทางแสวงหาเรื่องที่มีคุณประโยชน์ ความมั่งคั่ง ความเป็นหลักของครอบครัว มีความใฝ่รู้ สนใจสิ่งเร้นลับมหัศจรรย์และมักสร้างความประหลาดใจแก่สังคมคนใกล้ชิดได้เสมอ


ผลรวมเลขศาสตร์อื่นๆ แปลว่าอะไร คลิกที่ตัวเลขเลย  > > >  

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
 

เรียบเรียงโดย    : Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง               :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.

บทความที่เกี่ยวข้อง