ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อ เท่ากับ 42 แปลผลได้ที่นี่

26 October 2017
76 view

ผลรวมเลขศาสตร์ เท่ากับ 42 แปลผลได้ดังนี้   

เป็นเลขที่บ่งบอกถึงโชคลาภ เงินทอง ความสุขสบาย ความมีเสน่ห์การแสวงหาความสมบรูณ์แบบ จิตวิทยา การเข้าถึงคน ความสามารถใจสะอาด ความฉับไว ความขยัน การผ่านพ้นอุปสรรค ความสำเร็จที่เกิดจากตนเอง ความพรั่งพร้อมในทรัพย์สิน การลงตัวของชีวิตและความอบอุ่นในครอบครัว ความมีมนุษย์สัมพันธ์ ความสุภาพอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน เป็นที่รักของผู้ใกล้ชิด จะประสบความสุขที่สัมผัสได้ทางโลก


ผลรวมเลขศาสตร์อื่นๆ แปลว่าอะไร คลิกที่ตัวเลขเลย  > > >  

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

เรียบเรียงโดย    : Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง               :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.

บทความที่เกี่ยวข้อง