ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อ เท่ากับ 18 แปลผลได้ที่นี่

27 October 2017
78 view

ผลรวมเลขศาสตร์ เท่ากับ 18 แปลผลได้ดังนี้   

เป็นเลขที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลง การโยกย้าย ความไม่แน่นอน การพลัดพราก ความลุ่มหลงมัวเมา ความกดดัน บั่นทอน การถูกเบียดเบียน การตกอยู่ในวังวนแห่งปัญหา อุปสรรคและความยุ่งยาก ผู้ใหญ่และบริวารมักให้โทษ ต้องพึ่งตนเองเป็นหลัก เป็นเลขที่ไม่เหมาะกับสตรี เพราะไม่ส่งเสริมด้านความรักและคู่ครอง

ผลรวมเลขศาสตร์อื่นๆ แปลว่าอะไร คลิกที่ตัวเลขเลย  > > >  

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

เรียบเรียงโดย    : Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง               :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.

บทความที่เกี่ยวข้อง