ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อ เท่ากับ 28 แปลผลได้ที่นี่

26 October 2017
72 view

ผลรวมเลขศาสตร์ เท่ากับ 28 แปลผลได้ดังนี้   

เป็นเลขผันผวน บ่งบอกถึงความทุกข์ใจ ความขมขื่นผิดหวัง เป็นตัวเลขที่สื่อถึงการให้พลังของส่วนเสียมากกว่าส่วนดี เป็นตัวเลขของการวางแผน การคาดหวัง เรื่องเกี่ยวกับการต่อสู้ ความประมาท การต้องเริ่มต้นใหม่ ความเหน็ดเหนื่อย การคิดทำแต่งานใหญ่ ทำสิ่งใหม่ๆ การเดินทางต่างถิ่นแดนไกลที่ไม่จำเจ ประเภทเบื่อง่าย เชื่อมั่นในความคิดของตนเอง กล้าได้กล้าเสียและกล้าเสี่ยง กล้าริเริ่มแต่ไม่กล้ารับผิดชอบ และจะมีชีวิตที่มีเบื้องหลังแอบแฝงให้ผู้อื่นติฉันนินทา

ผลรวมเลขศาสตร์อื่นๆ แปลว่าอะไร คลิกที่ตัวเลขเลย  > > >  

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

เรียบเรียงโดย    : Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง               :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.

บทความที่เกี่ยวข้อง