ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อ เท่ากับ 46 แปลผลได้ที่นี่

26 October 2017
32 view

ผลรวมเลขศาสตร์ เท่ากับ 46 แปลผลได้ดังนี้   

เป็นเลขดี บ่งบอกถึงการริเริ่ม การสร้างสรรค์ ความกล้าคิด ความยุติธรรม การเปิดเผยตรงไปตรงมา การแสวงหาผลประโยชน์ ความก้าวหน้า ความมั่นคง ใฝ่หาความสุขทางโลก ความมีเสน่ห์มองโลกในด้านดี เข้ากับบุคคลอื่นได้ดี จะเป็นที่รักใคร่และอบอุ่นในหมู่ญาติ มากด้วยมิตรสหาย คารมคมคาย มีจินตนาการดีทางด้านศิลปะ จะมีโอกาสให้ประสบความสำเร็จ จุดอ่อนคือใจอ่อนจึงควรระวังในการคบคน อาจถูกครอบงำหรือชักจูงไปสู่ทางเสื่อมได้ง่าย

ผลรวมเลขศาสตร์อื่นๆ แปลว่าอะไร คลิกที่ตัวเลขเลย  > > >  

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

เรียบเรียงโดย    : Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง               :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.

บทความที่เกี่ยวข้อง