ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อ เท่ากับ 27 แปลผลได้ที่นี่

26 October 2017
64 view

ผลรวมเลขศาสตร์ เท่ากับ 27 แปลผลได้ดังนี้   

เป็นเลขบ่งบอกความทุกข์ภายใน ถ้าได้ต้องเสีย เป็นการแลกเปลี่ยน มีความห้าวหาญ ความคิดแยบยล มีระเบียบขั้นตอน มีจุดมุ่งหมายการแสวงหาการยอมรับนับถือ และคาดหวังความสำเร็จในชีวิตไว้สูง แต่ชีวิตจะแฝงไปด้วยความเศร้า เก็บกด ความว้าเหว่ ความสูญเสียหรือพลัดพรากอย่างกะทันหัน โดยไม่คาดคิด

ผลรวมเลขศาสตร์อื่นๆ แปลว่าอะไร คลิกที่ตัวเลขเลย  > > >  

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
 

เรียบเรียงโดย    : Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง               :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.

บทความที่เกี่ยวข้อง