ตั้งชื่อลูก ตั้งชื่อลูกตามตัวเลข ผลรวมเลขศาสตร์จากชื่อ เท่ากับ 57 แปลผลได้ที่นี่

26 October 2017
35 view

ผลรวมเลขศาสตร์ เท่ากับ 57 แปลผลได้ดังนี้   

เป็นเลขบ่งบอก การเอารัดเอาเปรียบ ความดีความชั่ว ความสุขความทุกข์ การตัดสินใจ เหมือนทางสองแพร่ง มักต้องอยู่ในสถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อมที่ต้องให้ตัดสินใจเลือก จับทำสิ่งใดมักครึ่งๆกลางๆ ค่อนข้างดื้อรั้น และเอาแต่ใจตน ประเภทหลงตัวเอง หากลดทิฐิและไม่ถือตัวตนเป็นใหญ่ ชีวิตจะมีโอกาสรุ่งโรจน์ได้สูงสุด


 

ผลรวมเลขศาสตร์อื่นๆ แปลว่าอะไร คลิกที่ตัวเลขเลย  > > >  

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

เรียบเรียงโดย    : Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง               :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.

บทความที่เกี่ยวข้อง