ชื่อมงคล ชื่อลูกที่แม่ชอบมงคลหรือไม่ไปคำนวณเลย!!!

01 December 2017
8568 view

ชื่อมงคล

เลขศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่สื่อถึงพลังของตัวเลขจากชื่อที่มีมากกว่าสี่พันปี การตั้งชื่อตามพลังตัวเลขเป็นศาสตร์สากลที่ทรงอิทธิพลมากที่สุด เลขศาสตร์จะเน้นความสำคัญที่ตัวเลขซึ่งเชื่อมโยงกับดวงดาวอักษรทุกตัวจะมีรหัสกำลังของค่าตัวเลขของดวงดาว โดยนำรหัสตัวเลขของตัวเลขของอักษรทุกตัวของชื่อ ทั้งสระพยัญชนะและวรรณยุกต์มารวมกัน จะได้ค่าตัวเลขตามหลักเลขศาสตร์และจะนำเฉพาะเลขศาสตร์ที่ดีมาใช้ในการตั้งชื่อเท่านั้น

 ตารางค่าตัวเลข เพื่อคำนวณ ตั้งชื่อมงคล

 
ค่าตัวเลข ตัวอักษร
1 ก , ด , ถ , ท , ภ , -า (สระอา) , -ำ (สระอำ) , ฤ , ฤา , ' (ไม้เอก) , -ุ (สระอุ)
A , J , S
2 ข , ช , ง , บ , ป , เ- (สระเอ) , แ- (สระแอ) , -้ (ไม้โท) , -ู (สระอู)
B , K , T
3 ฆ , ต , ฑ , ฒ , -๋ (ไม้จัตวา) , -ิ (สระอิ)
C , L , U
4 ค , ธ , ญ , ร , ษ , -ะ (สระอะ) , โ- (สระโอ) , -ั (ไม่หันอากาศ) , ฬ , -ึ (สระอึ)
D , M , V
5 ฉ , ฌ , ณ , ม , ห , ฎ , ฮ
E , N , W
6 จ , ล , ว , อ , ใ- (สระไอ)
F , O , X
7 ซ , ศ , ส , -ี (สระอี) , -ือ (สระอืด) , -๊ (ไม้ตรี)
G , P , Y
8 ผ , ฝ , พ , ฟ , ย , - ็ (ไม้ไต่คู้)
H , Q , Z
9 ฏ , ฐ , ไ , - ์ (ไม้การันต์)
I , R

เลขศาสตร์ จะกำหนดอักษรทุกตัสด้วยรหัสตัวเลขการรวมตัวเลขตามหลักศาสตร์นั้น ช่องบนสุดจะเป็นรหัสค่าตัวเลขของอักษร พยัญชนะและสระของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อักษรอยู่ในช่องใดของตัวเลข ก็นำค่าตัวเลขมารวมกัน 

วิธีรวมเลขศาสตร์ เพื่อตั้งชื่อมงคล

  • สำหรับเลขที่รวมได้ตัวเลข 101 - 109 ให้ใช้เฉพาะเลขตัวหน้าและเลขตัวหลัง เช่น เลข 105 เท่ากับ 15 ให้อ่านความหมายในเลข 15 
  • สำหรับเลขที่รวมได้ตัวเลข 120 - 199 ให้ใช้เฉพาะเลขตัวหลังสองตัว เช่น 124 เท่ากับเลข 24 ให้อ่านความหมายในเลข 24

การนำศาสตร์พลังตัวเลข มาประกอบในการตั้งชื่อด้วยนั้นจะเน้นเฉพาะการนำตัวเลขที่ดีของดวงดาวมาใช้ และเมื่อนำตัวเลขที่ดีของชื่อมารวมกับนามสกุลแล้ว อาจไม่ใช่เลขศาสตร์ที่สมบรูณ์ที่สุด ไม่ใช่สิ่งที่ต้องกังวล เพราะศาสตร์ตั้งก็บอกอยู่แล้วว่าการมีชื่อที่ดีมีความหมายที่เป็นมงคลถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี เพราะทุกครั้งที่มีคนเรียกชื่อเรา ก็เสมือนให้พรเราทุกครั้ง ประดุจเราได้รับพรทั้งวันจากบุคคลรอบกายเรา

ตัวอย่างการคำนวณเลขศาสตร์จากชื่อลูก เพื่อตั้งชื่อมคล

ตัวอย่างชื่อ รณยศ

ร ณ ย ศ ผลรวม

รวม 4 + 5 + 8 + 7 = 24

กำลังดวงดาวของชื่อเท่ากับ 24 ให้ดูที่หมายเลข 24 

ตั้งชื่อมงคล จากผลรวมตัวเลข

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายของผลรวมเลขจากชื่อลุก ตั้งแต่ 0 -9 สำหรับ ชื่อที่รวมได้เลย11 -100 คลิกเลือกที่ตัวเลข ที่ดูความหมายของเลขนั้นๆ 

เลขรวมจากชื่อ =  0 หมายถึงดาวมฤตยู 

เป็นดาวที่เคลื่อนไหวอย่างฉับพลัน หมายถึงความพลิกผันหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวกเร็วในสิ่งที่ไม่คาดคิด ทั้งเรื่องดีและไม่ดี สื่อถึงเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุ อุบัติภัย การเดินทางต่างถิ่นแดนไกล คดีความ โรคภัยไข้เจ็บ ความแคล้วคลาด ความปลอดภัย คิดค้น บุกเบิก การวิจัยพัฒนา

เลขรวมจากชื่อ =  1 หมายถึงดาวอาทิตย์

เป็นดาวที่แสดงถึงความร้อนแรง ความมีพลัง มีเกียรติ ความมีอำนาจ ความเป็นใหญ่ ความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยว ความโดดเด่น ความเป็นหนึ่ง ความทะเยนทะยาน ความยืดถือตัวตน

เลขรวมจากชื่อ =  2 หมายถึง ดาวจันทร์

เป็นดาที่บ่งบอกถึงความอ่อนไหว ความงดงามอ่อนโยน ความสวยงามอย่างผู้หญิง ความมีเสน่ห์ มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ ความนุ่มนวลแต่เข้มแข็ง ประเภทอ่อนนอกแข็งใน

เลขรวมจากชื่อ =  3 หมายถึง ดาวอังคาร

เป็นดาวที่บ่งบอกสงคราม การต่อสู้ ความเป็นผู้นำ กล้าหาญท้าทาย ความแข็งแกร่ง ความขยันขันแข็ง ความอดทน ความจริงจัง ความมุ่งมั่น ทุ่มเท ความรวดเร็วว่องไว ความเป็นอิสระ การเปิดเผยตรงไปตรงมา ประเภท แข็งนอกอ่อนใน ความใจร้อนอารมณ์วู้วาม ความกล้าได้กล้าเสีย ความเจ้าชู้ขี้หึง หรูหราฟุ่มเฟือย

เลขรวมจากชื่อ =  4 หมายถึงดาวพุธ

เป็นดาวบ่งบอกปัญญาทางโลก โลดแล่นรวดเร็วทั้งความคิดอ่านและการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วว่องไว การกระทำที่เหนือความคาดหมาย ฉลาดหลักแหลมเอาตัวรวดได้ เด่นด้านวาทะการพูดเขียน ความมีมนุษย์สัมพันธ์ ยึดมั่นในตนเอง ความสามารถเป็นเลิศ ความมีชั้นเชิงชอบความประนีประนอม

เลขรวมจากชื่อ =  5 หมายถึง ดาวพฤหัสบดี

เป็นดาวบ่งบอกคุณธรรม ปัญญาเหนือโลกด้วยจริยธรรม ความรอบรู้ อดทน ซื่อสัตย์ยุติธรรม มีความรอบคอบ จุกจิกจู้จี้ เป็นนักต่อสู้มึความอดกลั้น สุขุมเยือกเย็น จิตใจงดงาม เมตตาเอื้อเฟื้อโอบอ้อมอารี กตัญญูสูง มองโลกในด้านดี เก็บความทุกข์เป็น โกรธใครไม่นาน รักความสงบรู้ให้อภัย

เลขรวมจากชื่อ = 6 หมายถึง ดาวศุกร์

เป็นดาวบ่งบอกความรัก โชคลาภ ความสุขสบาย ความมีเสน่ห์ ความมีรสนิยม ความรักสวยรักงาม การมองโลกในด้านดี รักความสันติ อารมณ์สุนทรีย์ รักงานศิลปะ ชอบความโอ่อ่า สังคมหรูหรา ความสำราญบันเทิงใจ ประเภทสุขนิยม

เลขรวมจากชื่อ =  7 หมายถึง ดาวเสาร์

เป็นดาวบ่งบอกทุกข์โศก โรคภัย เหน็ดเหนื่อย อิทธิพลของดาวเสาร์ จึงมักกำพร้าหรือต้องสูญเสีย เดือดร้อนเป็นนิจ แต่ในส่วนที่ดี ปัญญาฉลาดอดทนเป็นเลิศ ขยันบากบั่น เด็ดเดี่ยวรอบคอบ เข้มแข็งแกร่งกล้า กล้าตัดสินใจ เอาชนะอุปสรรค มีระเบียบ สันโดษ ไม่เอาเปรียบใครและไม่ให้ใครเอาเปรียบ เป็นนักต่อสู้ที่ประสบความสำเร็จ

เลขรวมจากชื่อ =  8 หมายถึงดาวราหู

เป็นดาวอาถรรพ์ อิทธิพลของดาวราหู บ่งบอกลักษณะความมีมนุษยสัมพันธ์ มีปัญญาฉลาดแกมโกง มักหลงเดินทางผิด เกิดการพลิกผัน การถูกกลั่นแกล้ง การใส่ร้ายป้ายสี ทะเยอทะยาน มีความสุขทุกข์ไม่ยั่งยืน ราหูกับดาวเสร์ต่างเป็นดาวทุกข์เหมือนกัน ทุกข์ดาวเสาร์เป็นทุกข์ภายใน ทุกข์ดาวราหู ทุกข์เพราะหลงผิด มักเสีชื่อมัวหมอง

เลขรวมจากชื่อ =  9 หมายถึง ดาวพระเกตุ

เป็นดาวเร้นลับบ่งบอกศาสตร์ลี้ลับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเฉียบพลัน คนแก่คนเก่า ลางสังหรณ์ ต่างชาติต่างแดนสิ่งแปลกใหม่ เชื่อกันว่าดาวเกตุเป็นดาวคุ้มภัย เป็นดาวแคล้วคลาด ประเภทตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้

ผลรวมเลขศาสตร์อื่นๆ แปลว่าอะไร คลิกที่ตัวเลขเลย  > > >  

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team

บทความที่เกี่ยวข้อง