ตั้งชื่อลูกตัวอักษร ห. ชื่อจริง ห. ชื่อมงคล ห. ชื่อเพราะๆ ห. ชื่อสวย ห. ชื่อหล่อ ห.

12 December 2017
45849 view

ชื่อจริง ห. 

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร ห. หีบ คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร ห. หีบ ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง ห.   

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  ห. หีบ เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!! 
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร  ห. หีบ  เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร  ห. หีบ เป็นอุตสาหะ  หมายถึงให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้ 
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร  ห. หีบ  เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก  
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร ห. หีบ  เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว 
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร  ห. หีบ  เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร ห. หีบ เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร ห. หีบ เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ

ชื่อจริง ฬ.  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร ฬ. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกที่ตัวเลข)

หทัยณัฐ Hatainat หะไทนัด ผู้เป็นดั่งดวงใจปราชญ์ 36
หทัยนัทธ์ Hatainat หะไทนัด ผูกพันใจ 41
หทัยนันท์ Hatainan หะไทนัน ใจยินดี 42
หทัยพัชญ์ Hataiphat หะไทพัด ผู้รู้ใจ 45
หทัยพัชร์ Hataipat หะไทพัด ใจงามดังเพชร 45

ชื่อจริง ห.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร ห. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกที่ตัวเลข)

หฤทย์ Harit หะริด ใจ 24
หฤทย์ชนน Haritchanon หะริดชะนน ผู้มีความภูมิใจในตน 36
หฤทย์ชนม์ Haritchon หะริดชน ผู้มีน้ำใจ 45
หฤทย์ดนัย Haritdanai หะริดดะไน ลูกชายผู้เป็นดั่งดวงใจ 42
หรรษดล Hansadol หัดสะดน บันดานให้มีความสุข 24
หรรษดนย์ Hansadon หัดสะดน ลูกชายผู้มีความสุข 40
หรรษวัชต์ Hadsawat หัดสะวัด ผู้มีความสุขและมีเงิน 41
หาญชัย Hanchai หานไช มีชัยชนะกล้าหาญ 24
หาญรัช Hanrach หานรัด ยิ่งใหญ่กล้าหาญ 20
หิรัญกฤษฎิ์ Hirankrit หิรันกริด ผู้ฉลาดและมีทรัพท์ 45
เหมวิช Hemmawit เหมมะวิด มีความรู้เรื่องทอง 24

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.