ตั้งชื่อลูกตัวอักษร ย. ชื่อจริง ย. ชื่อมงคล ย. ชื่อเพราะๆ ย. ชื่อสวย ย. ชื่อหล่อ ย .

12 December 2017
102571 view

ชื่อจริง ย. 

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร ย. ยักษ์ คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร  ย. ยักษ์ ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง ย.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร ย. ยักษ์ เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป 
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร  ย. ยักษ์  เป็นอุตสาหะ  หมายถึงให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้ 
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร  ย. ยักษ์ เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก 
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร  ย. ยักษ์  เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ 
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร  ย. ยักษ์ เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี 
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร  ย. ยักษ์  เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว  
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร  ย. ยักษ์ เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!!  
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร  ย. ยักษ์ เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น

ชื่อจริง ย.  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร ย. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ยมลนัทธ์ Yamolnat ยะมนนัด คู่ที่ผูกพันกัน 42
ยมลพัทธ์ Yamolpat ยะมนพัด คู่ที่ผูกพันกัน 45
ยลพัชร์ Yollapach ยนละพัด เห็นเพชรน้ำงาม 41
ยลภัทร Yollaphat ยนละพัด มีความงดงามน่ามอง 24
ยศภัค Yossaphak ยดสะพัก ผู้มีเกียรติเป็นที่ยกย่อง 24
ยงทิพา Yongtipa ยงทิพา ยั่งยืนนาน 24
ยิ่งพรรณ Yingpan ยิ่งพัน ผิวพรรฯงามยิ่ง 36
ยิ่งรัก Yingrak ยิ่งรัก ผู้เป็นที่รักยิ่ง 24
ยอดทิพท์ Yodtip ยอดทิบ วิเศษที่สุด 45
ยอดฤดี Yodruedee ยอดรึดี ยินดีที่สุด 24
ยอดสร้อย Yodsoiy ยอดส้อย หญิงผู้เป็นที่รักยิ่ง 42
ยมลธรณ์ Yamolthorn ยะมนทอน คู่กับแผ่นดิน 41
ยศระวี Yosrawee ยดระวี มีเกียรติรุ่งเรือง 36
ยศวีร์ Yossawee ยดสะวี มีเกียรติคุณกล้าหาญ 41
ยลฤดี Yolruedee ยนรึดี มองด้วยความประทับใจ 23
เยาวดา Yaowada เยาวะดา หญิงสาว 19
เยาวนาถ Yaowanat เยาวะนาด หญิงผู้เป็นที่พึ่ง 24
เยาวภา Yaowapha เยาวะพา สาวงามสดใส 19
เยาวภรณ์ Yaowaporn เยาวะพอน หญิงผู้ประดับอาภรณ์งาม 36
เยาวรัตน์ Yaowarat เยาวะรัด หญิงสาวที่ประเสริฐ 42
เยาวรัศมิ์ Yaowarat เยาวะรัด สาวงามผุดผ่อง 50
ยุวดี Yuwadee ยุวะดี สาวรุ่น 23
ยุวทิพย์ Yuwatip ยุวะทิบ หญิงสาวที่งามเลิศ 45
ยุวภัค Yuwaphak ยุวะพัก หญิงสาวผู้โชคดี 24
ยศรินทร์ Yossarin ยดสะริน ผู้ยิ่งใหญ่มีอำนาจ 42
ยุวพัชร์ Yuwapach ยุวะพัด สาวงามที่งามดั่งเพชร 42
ยุววีร์ Yuwawee ยุวะวี หญิงสาวผู้เก่งกล้า 41
โยษิตา Yosita โยสิตา สตรี 24
ยลรดา Yonrada ยนระดา มองด้วยความยินดี 20
ยลญดา Yonyada ยนยะดา มองหาความรู้,ใฝ่หาความรู้ 20

​ชื่อจริง ย.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร ย. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ยอดรัก Yodrak ยอดรัก ผู้เป็ที่รักยิ่ง 24
ยศ Yos ยด เกียรติยศ,เกียรติคุณ 15
ยศพนธ์ Yosspon ยดสะพน ผู้ผูกพันกับเกียรติ 41
ยมลนัทธ์ Yamolnat ยะมนนัด คู่ที่ผูกพันกัน 42
ยมลพัทธ์ Yamolpat ยะมนพัด คู่ที่ผูกพันกัน 45
ยลพัชร์ Yollapach ยนละพัด เห็นเพชรน้ำงาม 41
ยลภัทร Yollapach ยนละพัก มีความงดงามน่ามอง 24
ยศธน Yosthna ยกทะนะ ผู้ร่ำรวยเป็นที่คนยกย่อง 24
ยชญ์ดนัย Yoddanai ยอดดะไน ลูกชายผู้มีเกียรติ 41
ยชญ์อนันต์ Yod-a-nan ยอดอะนัน ผู้มีเกียรติตลอดกาล 55
ยงชัย Yongchai ยงไช ชัยชนะที่ยั่งยืน 24
ยงชยุต Yongchayut ยงชะยุด ผู้รุ่งเรืองยั่งยืน 24
ยงธนา Yongthana ยงทะนา ผู้มั่งคั่งยั่งยืน 20
ยงธนัท Yongthanat ยงทะนัด ผู้ร่ำรวยและยั่งยืน 24
ยงยุทธ Yongyut ยงยุด ผู้กล้าหาญในการรบ 24
ยงวุฒิ Yongwut ยงวุด เจริญและยั่งยืน 24
ยุทธนา Yudthana ยุดทะนา สงคราม,การสู้รบ 20
ยุทธวีร์ Yudthawee ยุดทะวี นักรบผู้เก่งกล้า 40
ยิ่งพัทธ์ Yingphat ยิ่งพัด มีความผูกพันยิ่ง 41
ยิ่งพันธุ์ Yingphat ยิ่งพัน เผ่าพันธุ์เป็นเลิศ 46
ยิ่งภพ Yingphop ยิ่งพบ สุดยอดในโลก 24
ยอดศักย์ Yudsak ยอดสัก ผู้มีความสามารถสุดยอด 44
ยศกร Yossakorn ยดสะกอน ผู้มีเกียรติรุ่งเรือง 20
ยศพงศ์ Yossapong ยดสะพง วงศ์ตระกูลที่มีเกียรติ 41
ยศสพล Yossapol ยดสะพน ผู้มีพลังอำนาจ 36
ยศสรัน Yossaeal ยดสะรัน ผู้มีเกียรติคุณซื่อตรง 36
ยศธน Yosthana ยดทะนะ ผู้ร่ำรวยเป็นคนยกย่อง 24
ยศวีร์ Yodsawee ยดสะวี ผู้มีเกียรติกล้าหาญ 41
ยชญชวัล Yodchawan ยดชะวัน ผู้มีเกียรติรุ่งเรือง 42

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด  ตั้งชื่อลูกให้ความหมายดี ตั้งชื่อลูกให้รวย ตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคล เลือกกันเลยมีมากกว่า 2,500 ชื่อ  คลิกที่ตัวอักษร 

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.