ตั้งชื่อลูกตัวอักษร ค. ชื่อจริง ค. ชื่อมงคล ค. ชื่อเพราะๆ ค. ชื่อสวย ค. ชื่อหล่อ ค .

12 December 2017
129854 view

ชื่อจริง ค.

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร ค. ควาย คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร  ค. ควาย ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง ค.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  ค. ควาย เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว 
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร  ค. ควาย เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร  ค. ควาย เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!! 
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร  ค. ควาย  เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป 
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร  ค. ควาย เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ  
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร  ค. ควาย  เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก 
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร  ค. ควาย  เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น 
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร  ค. ควาย  เป็นอุตสาหะ  หมายถึง ให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้       

ชื่อจริง ค.  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร ค. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

คณินทรา Kanintra คะนินทรา ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คณะ 24
คติยา Katiya คะติยา ผู้เป็นแบบอย่าง 20
คุณัญญา Kunanya คุนันยา ผู้รู้คุณธรรม 23

​ชื่อจริง ค.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร ค. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

คณกร Kanakon คะนะกอน ผู้นำความเจริญให้หมู่คณะ 14
คณพศ Kanapos คะนะพด ผู้มีอำนาจในหมู่คณะ 24
คฯวัฒน์ Kanawat คะนะวัด ผู้มีความเจริญในหมู่คณะ 36
คณภณ Kanaphon คะนะพน ผู้เป็นที่พึ่งของหมู่คณะ 24
คณิศร Kanitson คะนิดสอน คำพูดที่หลักแหลม 14
คณณัฐ์ Kananat คะนะนัด เป็นผู้นำในหมู่นักปราชญ์ 36
คุณพันธ์ุ Kunapan คุนะพัน เผ่าพันธุ์มีคุณธรรม 41
คุณกร Kunakorn คุนะกอน ก่อเกิดความดี 15
คุณวุฒิ Kunawud คุนะวุด เจริญด้วยคุรความดี 24

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด  ตั้งชื่อลูกให้ความหมายดี ตั้งชื่อลูกให้รวย ตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคล เลือกกันเลยมีมากกว่า 2,500 ชื่อ  คลิกที่ตัวอักษร 

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.