ตั้งชื่อลูกตัวอักษร ผ. ชื่อจริง ผ. ชื่อมงคล ผ. ชื่อเพราะๆ ผ. ชื่อสวย ผ. ชื่อหล่อ ผ .

12 December 2017
28173 view

ชื่อ ผ.

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร ผ. ผึ้ง คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร  ผ. ผึ้ง ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง ผ.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  ผ. ผึ้ง เป็นอุตสาหะ  หมายถึงให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้ 
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร  ผ. ผึ้ง  เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก 
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร  ผ. ผึ้ง เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ 
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร  ผ. ผึ้ง  เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น 
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร  ผ. ผึ้ง เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!!  
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร  ผ. ผึ้ง  เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี 
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร  ผ. ผึ้ง  เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป  
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร  ผ. ผึ้ง  เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว  

ชื่อจริง ผ.  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร ผ. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ผกากาญจน์ Phakakarn ผะกากาน ดอกไม้ที่มีค่า 36
ผกาพันธุ์ Phakapan ผะกาพัน พันธุ์ดอกไม้ 41
ผ่องจิตต์ Phonglit ผ่องจิด ใจผ่องใสบริสุทธิ์ 42
ผ่องพิศ Phongpis ผ่องพิด งามผุดผ่อง 36
ผ่องอำไพ Phong-ampai ผ่องอำไพ งามบริสุทธิ์สดใส 41

​ชื่อจริง ผ.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร ผ. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ผดุงกิตติ์ Padungkit พะดุงกิด ผู้มีเกียรติค้ำจุล 36
ผดุงพัฒน์ Padungphat พะดุงพัด มีความเจริญค้ำจุล 41
ผดุงพร Phadungporn พะดุงพอน มีความดีค้ำจุล 24

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.

บทความที่เกี่ยวข้อง