ตั้งชื่อลูกตัวอักษร ธ. ชื่อจริง ธ. ชื่อมงคล ธ. ชื่อเพราะๆ ธ. ชื่อสวย ธ. ชื่อหล่อ ธ .

12 December 2017
323083 view

ชื่อจริง ธ.

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร ธ. ธง คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร  ธ. ธง ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง ธ.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  ธ. ธง เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก 
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร  ธ. ธง   เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร  ธ. ธง  เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร  ธ. ธง   เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว 
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร  ธ. ธง เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป 
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร  ธ. ธง  เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!!  
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร  ธ. ธง  เป็นอุตสาหะ  หมายถึงให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้ 
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร  ธ. ธง   เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี 

ชื่อจริง ธ.  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร ธ. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ธัญธร Thanyathorn ทันยะทอน ผู้มีโชค 20
ธัญรดี Thanradee ทันระดี ผู้มีโชคอันยินดี 24
ธนัชญา Thanadchaya ทะนัดชะยา ผู้มีความรู้เรื่องทรัพย์ 20
ธิดาญา Thidaya ทิดายา ลูกสาวผู้ฉลาด 15
ธิดาภัทร Thidaphat ทิดาพัด ลูกสาวผู้งดงาม 20
ธิดาวีร์ Thidawee ทิดาวี ลูกสาวผู้กล้าหาญ 36
ธัญชนก Thanchanok ทันชะนก ก่อให้เกิดโชค 20
ธัญญรัตน์ Thanyarat ทันยะรัด เจริญประเสริฐสุด 41
ธมกร Thummakorn ทมมะกอน แสงจันทร์ 14
ธัญลักษณ์ Thanyalak ทันยะลัก ผู้มีลักษณะดี 41
ธนิดา Thanida ทะนิดา ผู้ร่ำรวย 15
ธนิฐา Thanitha ทะนิถา ผู้ร่ำรวยมั่นคง 23
ธิดาณัท Thidanat ทิดานัท ลูกสาวผู้มีความรู้ 20
ธัญนิตย์ Thanyanid ทันยะนิด ผู้โชคดีเสมอ 41
ธนัญรดา Thananrada ทะนัดระดา ผู้ยินดีมีความรู้ในทรัพย์ 23

​ชื่อจริง ธ.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร ธ. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ธนกฤต Thanakrit ทะนะกริด ผู้มีทรัพย์ 14
ธนชาติ Thnachart ทะนะชาด วงศ์ตระกูลเศรษฐี 19
ธนบดี Thanabordee ทะนะบอดี ผู้มีทรัพย์ 20
ธนวัฒน์ Thanawat ทะนะวัด รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ 36
ธนากร Thanakorn ทะนากอน ก่อเกิดทรัพย์ 15
ธนาธิป Thanathip ทะนาทิบ ยิ่งใหญ่ด้วยทรัพย์ 20
ธนาวุฒิ Thanawut ทะนาวุด มีความรู้และมีทรัพย์ 24
ธนัท Thanat ทะนัด ผู้ร่ำรวย 14
ธาวิน Tawin ทาวิน บริสุทธิ์,ว่องไว 20
ธิติวัฒน์ Thitiwat ทิติวัด ผู้มีความรู้ความเจริญ 42
ธีรภพ Theeraphob ทีระพบ ผู้มีปัญญา 24
ธุวนันท์ Thuwanan ทุวานัน มีความสุขยั่งยืน 36
ธนัชชนม์ Thanachchon ทะนัดชน ผู้มีทรัพย์ 36
ธรรมรัตน์ Thammarat ทำมะรัด เป็นคนดีประเสริฐสุด 42
ธรรศกร Thadsakorn ทัดสะกอน ผู้เก่งกล้าและเจริญ 24
ธนพิชญ์ Thanapit ทะนะพิด มีความรู้เป็นทรัพย์ 36
ธนสิษฐ์ Thanasit ทะนะสิด ผู้ร่ำรวยที่สุด 42
ธนาตุล Thanatul ทะนาตูน มากมายด้วยทรัพย์ 20
ธนาพนธ์ Thanapon ทะนาพน ผู้รวบรวมทรัพย์ 36
ธนาเศรษฐ์ Thanaset ทะนาเสด มีทรัพย์ที่ดีเลิศ 45
ธนิชน Thanichon ทะนิชน ผู้มั่งคั่ง 20
ธนิสร Thanisorn ทะนิสอน เจ้าแห่งทรัพย์ 24
ธนัตถ์นินทร์ Thanatnin ทะนัดนิน ผู้มั่งคั่งเป็นใหญ่ 54
ธรรมฤทธิ์ Thammanit ทำมะริด อำนาจที่ดี 36
ธราวุธ Tharawuth ทะราวุด ผู้ทรงไว้ซึ่งอาวุธ 20
ธัญสิทธิ์ Thansit ทันยะสิด มีความสำเร็จเป็นเลิศ 41
ธีรเดช Theeradech ทีระเดด มีอำนาจดั่งนักปราชญ์ 20
ธนัตถ์กิตติ์ thanadkid ทะนัดกิด ผู้มีชื่อเสียงสำเร็จร่ำรวย 50
ธนนท์ Thanon ทะนน ผู้มีความสุขเป็นทรัพย์ 24

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด  ตั้งชื่อลูกให้ความหมายดี ตั้งชื่อลูกให้รวย ตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคล เลือกกันเลยมีมากกว่า 2,500 ชื่อ  คลิกที่ตัวอักษร 

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.