ตั้งชื่อลูกตัวอักษร ท. ชื่อจริง ท. ชื่อมงคล ท. ชื่อเพราะๆ ท. ชื่อสวย ท. ชื่อหล่อ ท .

12 December 2017
131721 view

ชื่อจริง ท.

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร ท. ทหาร คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร  ท. ทหาร ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง ท.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  ท. ทหาร เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก 
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร  ท. ทหาร   เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ 
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร  ท. ทหาร เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น 
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร  ท. ทหาร  เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว  
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร  ท. ทหาร เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป  
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร  ท. ทหาร  เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!!  
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร  ท. ทหาร  เป็นอุตสาหะ  หมายถึงให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้ 
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร  ท. ทหาร  เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี 

ชื่อจริง ท.  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร ท. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ทยิดา Tayida ทะยิดา เป็นที่รัก 15
ทยาวีร์ Thayawee ทะยาวี ผู้เก่งกล้ามีเมตตา 36
ทัตชญา Tatchaya ทัดชะยา ผู้ให้ความรู้ 15
ทัตพิชา Tatpicha ทัดพิชา ผู้ให้วิชา 23
ทิพย์กมล Tipkamol ทิบกะมน จิตใจงดงาม 42
ทิพย์ธนัช Tipthnat ทิบทะนัด ทรัพย์ที่ดีเลิศ 45
ทิพย์ประภา Tipprapha ทิบประพา รุ่งเรืองดีเลิศ 42
ทิพย์รดา Tiprada ทิบระดา ยินดีที่สุด 36
ทิพย์วรา Tipwara ทิบวะรา วิเศษประเสริฐสุด 41
ทิพยาภรณ์ Tippayaphorn ทิบพะยาพอน เครื่องประดับที่เป็นเลิศ 41
ทิพยาภา Tippayapha ทิบพะยาพา รัศมีงามเลิศ 24
ทิพาธรณ์ Tipathorn ทิพาทอน วันแห่งความทรงจำ 36
ทิพารมย์ Tiparon ทิพารม วันแห่งความรื่นรมย์ 40
ทักษภร Taksaporn ทักสะพอน ผู้เป็นที่พึ่งที่ชาญฉลาด 15
ทักษอร Taksa-orn ทักสะออน เป็นหญิงงามฉลาด 20
ทัศนันท์ Tassanan ทัดสะนัน ผู้เป็นที่ยินดี 36

​ชื่อจริง ท.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร ท. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ทนุธรรม Tanutum ทะนุทำ ผู้ยึดมั่นในความดี 24
ทินกฤต Tinnakrid ทินนะกริด พระอาทิตย์ 15
ทินภัทร Tinnaphat ทินนะพัด วันที่เป็นมงคล 20
ทีปกร Teepakorn ทีปะกอน ผู้ให้แสงสว่าง 15
ทรงเกียรติ Songkiat ซงเกียด ผู้มีเกียรติ 36
ทัชชกร Thachchakorn ทัดชะกอน ให้ความเจริญ 14
ทวีวัฒน์ Thaweewat ทะวีวัด มากด้วยความเจริญ 41
ทัชชกร Tachchakorn ทัดชะกอน ผู้ให้ความเจริญ 14
ทัศพร Tachsaporn ทัดสะพอน ผู้ได้รับพรสิบประการ 24
ทัพพ์ภูวิศ Tuppawee ทับพูวิด ผู้มีทรัพย์ยิ่งใหญ่ 50
ทวีรัชต์ Taweerach ทะวีรัด มีเงินเพิ่มพูน 36
ทินวุฒิ Tinnawut ทินนะวุด วันที่เป็นใหญ่ 24
เทิดวิช Terdwich เทิดวิด ผู้ทรงความรู้ 20

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด  ตั้งชื่อลูกให้ความหมายดี ตั้งชื่อลูกให้รวย ตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคล เลือกกันเลยมีมากกว่า 2,500 ชื่อ  คลิกที่ตัวอักษร 

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.

บทความที่เกี่ยวข้อง