ตั้งชื่อลูกตัวอักษร ว. ชื่อจริง ว. ชื่อมงคล ว. ชื่อเพราะๆ ว. ชื่อสวย ว. ชื่อหล่อ ว .

12 December 2017
316328 view

ชื่อจริง ว.

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร ว. แหวน คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร  ว. แหวน ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง ว.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  ว. แหวน เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป 
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร  ว. แหวน  เป็นอุตสาหะ  หมายถึงให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้ 
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร  ว. แหวน เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก 
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร  ว. แหวน  เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ 
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร  ว. แหวน เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี 
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร  ว. แหวน  เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว  
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร  ว. แหวน เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!!  
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร  ว. แหวน เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น

ชื่อจริง ว.  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร ว. เลือกเลย

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

วงศ์พร Wongporn วงพอน วงค์ตระกูลที่ดีงาม 36
วรณัท Worranat วอระนัด ผู้มีความรู้ 20
วรณัณ Worranan วอระนัน สรรเสริญ,ยกย่อง 24
วรมน Worramon วอระมน ใจประเสริฐ 20
วรภร Woraporn วอระพอน มีความดีค้ำจุน 15
วรัท Warat วะรัด การให้พร 15
วรรณวนัช Wanwanach วันวะนัด ผิวงามดั่งดอกบัว 36
วิมลพรรณ Wimolpan วิมนพัน ผิวพรรณบริสุทธ์ 42
วิมลวรรณ Wimolwan วิมนวัน ผิวพรรณสะอาดบริสุทธ์ 40
วิลาวรรณ Wilawan วิลาวัน ผู้มีเสน่ห์ 36
วิลาสินี Wilasinee วิลาสินี งามมีเสน่ห์ 40
วิไลลักษณ์ Wilailak วิไลลัก ผู้มีลักษณะงดงาม 54
วิไลรัตน์ Wilairat วิไลรัด มีความดีอันงดงาม 50
วีรวรรณ Weerawan วีระวัน ชนชั้นวรรณะเป็นผู้กล้า 36
วรกัญญา Worrakanya วอระกันยา หญิงที่ดีงาม 24
วิภา Wipha วิพา งดงาม 12
วรญา Woraya วอระยา ผู้ดีเลิศ,รู้แจ้ง 15
วรรณ์ดี Wandee วันดี ผู้มีผิวพรรณงาม 36
วรินทร Warintorn วะรินทอน ผู้เป็นใหญ่ 24
วริยา Wariya วะริยา ผู้ประเสริฐกว่าผู้อื่น 23
วิภาดา Wiphada วิพาดา ผู้มีความงาม 14
วรดา Worrada วอระดา ผู้ประเสริฐ 12
วรปภา Worrapapa วอระปะพา รัศมีอันประเสริฐ 14
วรสุดา Worrasuda วอระสุดา ลูกสาวที่ดีงาม 20
วรรณกร Wannakorn วันนะกอน ผิวพรรณผ่องใส 24
วรนิษฐ์ Worranit วอระนิด ผู้ประเสริฐและมั่นคง 41
วรัทยา Waratya วะรัดยา เปี่ยมด้วยความกกรุณา 24
วลัยพร Walaiporn วิไลพอน กำไลที่งดงาม 36
วนัสวรรณ Wanassawan วะนัดสะวัน ป่าไม้ที่สวยงาม 41

​ชื่อจริง ว.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร ว. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

วรโชติ Worrachot วอระโชด รุ่งเรืองด้วยความดี 23
วรณ Waron วะรน กำแพง,ป้อม 15
วรดร Worradon วอระดอน ผู้ประเสริฐกว่าผู้อื่น 15
วรพันธุ์ Worrapan วอระพัน เผ่าพันธุ์ที่ดี 41
วรพล Worrapon วอระพน มีกำลังที่ดี 24
วรภัทร Worraphat วอระพัด ผู้เจริญด้วยความดี 20
วรมน Worramon วอระมน ใจประเสริฐ 20
วรรณกร Wannakorn วันนะกอน ผิวพรรณงามผ่องใส 24
วรรณิก Wannik วันนิก ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับหนังสือ 24
วรัญญู Waranyu วะรันยู สิ่งที่ดี,รู้แจ้ง 24
วรัท Warat วะรัด ผู้ให้สิ่งประเสริฐ 15
วัชระ Watchara วัดชะระ เพชร,แข็งแกร่ง 20
วชิรธร Wachirathorn วะชิระทอน ผู้แข็งแกร่ง 24
วัชรนนท์ Watcharanon วัดชะระนน ยินดีดั่งได้เพชร 36
วาที Watee วาที คำพูดที่ดี 15
วาทิต Watid วาทิด ดนตรี 15
วิทยา Witaya วิดทะยา วิชาความรู้ 20
วิฑูรย์ Withoon วิทูน ไพฑูรย์ 36
วิชชุกร Witchukorn วิดชุกอน แสงสาฟ้า 20
วิตติ Witti วิดติ ความยินดี 20
วีรชาญ Weracharn วีระชาน มีทักษะเก่งกล้าหาญ 24
วีรไชย Weerachai วีระไช กล้าหาญยิ่ง 36
วีรภัทร์ Weeraphat วีระพัด ผู้เจริญกล้าหาญ 36
วีรยุทธ์ Weerayut วีระยุด ผู้กล้าในสนามรบ 40
วีรวัฒน์ Weerawat วีระวัด เจริญด้วยความกล้าหาญ 44
วุฒิ Wutthi วุดทิ เจริญ 14
เวโรจน์ Waros เวโรด ผู้เจริญรุ่งเรือง 36
วงศกร Wongsakorn สงสะกอน ผู้สร้างวงศ์ตระกูล 20
วัชรพงศ์ Watcharapong วัดชะระพง ผู้เป็นดั่งเพชรของวงศ์ตระกูล 42

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.