ตั้งชื่อลูกตัวอักษร ร. ชื่อจริง ร. ชื่อมงคล ร. ชื่อเพราะๆ ร. ชื่อสวย ร. ชื่อหล่อ ร .

12 December 2017
195155 view

ชื่อจริง ร. 

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร ร. เรือ คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร  ร. เรือ ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง ร.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  ร. เรือ เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป 
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร  ร. เรือ  เป็นอุตสาหะ  หมายถึงให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้ 
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร  ร. เรือ เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก 
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร  ร. เรือ  เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ 
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร  ร. เรือ เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี 
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร  ร. เรือ  เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว  
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร  ร. เรือ เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!!  
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร  ร. เรือ เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น

ชื่อจริง ร.  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร ร. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

รัชชนันท์ Rachchhanan รัดชะนัน ผู้มีความสุขยิ่งใหญ่ 36
รัชมน Ratchamon รัดชะมน ผู้มีใจยิ่งใหญ่ 20
รัตนธร Ratnathorn รัดตะนะทอน ผู้ประเสริฐสุด 24
รมณ Ramon ระมน รื่นเริง,ยินดี 14
รสพร Rossaporn รดสะพอน ผู้มีเสน่ห์ 23
รุจิรา Rujira รุจิรา รุ่งเรืองและยั่งยืน 20
รตี Ratee ระตี ยินดี 14
รติพัชร์ Rateepat ระติพัด มีเพชรอันยินดี 41
รดา Rada ระดา ความยินดี 6
รดากร Radakorn ระดากอน ผู้เจริญยินดี 11
รติพร Ratiporn ระติพอน ผู้สมปราถนา 23
รติรัตน์ Ratirat ระติรัด ยินดีดั่งได้แก้ว 36
รพีกร Rapeekorn ระพีกอน แสงอาทิตย์ 24
รพีพรรณ Rapeepan ระพีพัน ผิวงามดั่งแสงอาทิตย์ 40
รริดา Rarida ระริดา มากด้วยความชอบธรรม 14
รวิธิดา Rawithida ระวิทิดา ลูกสาวพระอาทิตย์ 24
รวิปรียา Rawipreeya ระวิปรียา ผู้เป็นที่รักดั่งพระอาทิตย์ 36
รสริน Rossarin รดสะริน ผู้มีเสน่ห  24
รสสุคนธ์ Rossukon รดสุคน ชื่อเถาไม้มีกลิ่นหอม 41
เรืองรพี Ruengrapee เรืองระพี รุ่งเรื่องดุจแสงอาทิตย์ 40
เรืองรัศมิ์ Ruengrat เรืองรัด รัศมีของความรุ่งเรือง 54
รัตนธร Rattanathon รัดตันะทอน ผู้ประเสริฐสุด 41
รัตนาภรณ์ Rattanaphorn รัดตะนาพอน เครื่องประดับที่มีค่า 36
รัตนาวลี Rattanawalee รัดตะนาวะลี สร้อยที่ทำด้วยเพชรพลอย 36
รัตน์วรา Ratwara รัดวะรา แก้วมณีที่ประเสริฐ 36
เรืองอุไร Rueng-urai เรืองอุไร แสงสีทองสุกใส 41
รุ่งนภา Rungnapa รุ่งนะพา ท้องฟ้ายามเช้า 15
รุ่งรัศมิ์ Rungrat รุ่งรัด รัศมียามรุ่งเช้า 41
รุ่งวิภา Rungwipha รุ่งวิพา แสงสว่างยามรุ่งเช้า 20
รุ่งอรุณ Ruhg-aroon รุ่งอะรุน ยามเช้าของวันใหม่ 24

​ชื่อจริง ร.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร ร. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

รักชลิต Rakchalid รักชะลิด ผู้รุ่งเรืองเป็นที่ชื่นชอบ 24
รักชวาล2 Rakchawarn รักชะวาน ผู้รุ่งเรืองเป็นที่ชื่นชม 4
รักนรินทร์ Raknarin รักนะริน ผู้เป็นใหญ่และเป็นที่รัก 41
รัชชนันท์ Radchanan รัดชะนัน มีความสุขเป็นใหญ่ 36
รัชพล Radchapon รัดชะพน มีพลังยิ่งใหญ่ 24
รัฐกรณ์ Rattakorn รัดถะกอน เป็นผู้นำในแผ่นดิน 36
รัฐนันท์ Rattanan รัดถะนัน ผู้มีความสุขในแผ่นดิน 41
รชต Rachata ระชะตะ เงิน 9
รณ Ron รน การรบ 9
รณกร Ronnakorn รนนะกอน ผู้เป็นนักรบ 14
รณพัชร์ Ronnapat รนนะพัด นักรบผู้แกร่งกล้า 36
รณยศ Ronnayos รนนะยด นักรบผู้มีเกียรติ 24
รณวัฒน์ Ronnawat รนนะวัด นักรบผู้เจริญ 36
รณรัต Ronnarat รนนะรัด ผู้ชอบการต่อสู้ 20
รัตนทัต Rattanatat รัดตะนะทัด ผู้เรืองนาม 24
รัตนธร Rattanathorn รัดตะนะทอน ผู้ประเสริฐสุด 24
รัตนพัฒน์ Rattanapat รัดตะนะพัด เริญประเสริฐสุด 41
รัชชนันท์ Ratohanan รัดชะนัน มีความสุขยิ่งใหญ่ 36
รัชธนน Rattanon รัดทะนน ผู้ร่ำรวมเป็นใหญ่ 24
รักษ์พล Rakpong รักพง ผู้ดูแลวงศ์ตระกูล 45
เรืองกิตติ์ Ruengkit เรืองกิด มีเกียรติยศรุ่งเรือง 45
รักสุชาญ Raksucharn รักสุชาน ผู้ชื่นชอบการทำงาน 24
รัชพงศ์ Radchaphong รัดชะพง ผู้เป็นใหญ่ในเผ่าพันธุ์ 36
รณยศ Ronnayud รนนะยด นักรบผู้มีเกียรติ 24
รวิศชา Rawidcha ระวิดชา ผู้เกิดมาเป็น 24
รพีพงศ์ Rapeepong ระพีพง เผ่าพันธุ์พระอาทิตย์ 45
รัชชัย Ratchai รัดไช ชัยชนะของผู้เป็นใหญ่ 24
รัชพงศ์ Ratchapong รัดชะพง วงศ์ตระกูลผู้ยิ่งใหญ่ 36
รัชศักดิ์ Ratchasak รัดชะสัก มีเกียรติยศยิ่งใหญ่ 36

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด  ตั้งชื่อลูกให้ความหมายดี ตั้งชื่อลูกให้รวย ตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคล เลือกกันเลยมีมากกว่า 2,500 ชื่อ  คลิกที่ตัวอักษร 

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.

บทความที่เกี่ยวข้อง