ตั้งชื่อลูกตัวอักษร ช. ชื่อจริง ช. ชื่อมงคล ช. ชื่อเพราะๆ ช. ชื่อสวย ช. ชื่อหล่อ ช .

12 December 2017
295517 view

ชื่อจริง ช.

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร ช. ช้าง ผู้หญิง คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร  ช. ช้าง ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  ช. ช้าง  เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น 
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร  ช. ช้าง เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว 
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร  ช. ช้าง  เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร  ช. ช้าง  เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!! 
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร  ช. ช้าง เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร  ช. ช้าง เป็นอุตสาหะ  หมายถึงให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้   
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร  ช. ช้าง  เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ  
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร  ช. ช้าง  เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป     

ชื่อจริง .  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ชนกกมล Chanokkamol ชะนกกะมล ผู้เป็นดั่งดวงใจพ่อ 20
ชนันธร Chananthorn ชะนันทอน ผู้ค้ำจุนคน 24
ชนัญ Chanan ชะนัน คนที่มีความรู้ 15
ชนัญกันย์ Chanankan ชะนันกัน หญิงผู้มีความรู้ 42
ชญาดา Chayada ชะยาดา ผู้มีความรู้ 9
ชนฐิดา Chonthita ชนถิตา ผู้ดำรงมั่น 24
ชนันญา Chananya ชะนันยา ผู้มีปัญญา 20
ชุติกาญจน์ Choitkarn ชุติกาน รุ่งเรืองดั่งแสงทอง 36
โชติกา Chottika โชติกา ผู้รุ่งเรือง 15
ชัญญานุช Chanyanud ชะยานุด หญิงสาวผู้ประเสริฐ 23
ชุดาภัค Chudaphak ชุดาพัก ผู้มีเกียรติรุ่งเรือง 14
ชัญญาทิพย์ Chunyatib ชันยาทิบ ผู้มีความรู้เป็นเลิศ 45
ชาคริยา Chakriya ชาคริยา ผู้มีความเพียร 24
ชลรดา Cholrada ชนระดา สายน้ำ 14
ชลเกตุ Chollakey ชนละเกด ธงแห่งน้ำ 15
ชนัญชิดา Chananchida ชะนัดชิดา ผู้นำชัยชนะที่มีความรู้ 23
ชุติอร Chuti-orn ชุติอน หญิงงามผู้รุ่งเรือง 15
ชุติเนตร Chutined ชุติเนด ผู้มีดวงตามงาม 24
ชุติมน Chotimon ชุติมน จิตใจผ่องใส 20
ชลภัคสรณ์ Chonphakson ชนพักสอน ผู้มีเกียรติเป็นที่พึ่ง 41
ชนม์ณภัทร Chonnaphat ชนนะพัด ก่อเกิดความรู้ที่ดีงาม 36
ชวัลภร Chowanporn ชะวันพอน ผู้เจริญเป็นที่พึ่ง 23
ชัชพร Chatchapon ชัดชะพอน นักรบผู้สมปราถนา 20

​ชื่อจริง ช.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร ช . เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ชัชรัญ Chadcharan ชัดชะรัน นักสู้ผู้มีความรู้ 20
ชนกฤติ Chanakrit ชะนะกริด ผู้มีเกียรติ 14
ชนทัต Chonnaathat ชนนะทัด ผู้ให้  15
ชยพล Chayaphon ชะนะพน ผู้ชนะด้วยกำลัง 24
ชยางกรู Chayanhkun ชะยางกูน หน่อเนื้อเชื้อไขของผู้ชนะ 20
ชลันธร Chalantorn ชะลันทอน ทะเล,มหาสมุทร 25
ชลิต Chalit ชะลิด ผู้รุ่งเรืองแล้ว 15
ไชยเชษฐ์ Chaiyachet ไชยะเชด ผู้เจริญเป็นใหญ่ 45
ชวาล Chawarn ชะวาน ผู้รุ่งเรือง 15
ชนสทธิ์ Chonasid ชะนะสิด ผู้มีความสำเร็จ 36
ชนน Chanon ชะนน ผู้เป็นเชื้อสาย 12
ชญาพัฒน์ Chayapad ชะยาพัด เจริญด้วยความรู้ 36
ชนาสิน Chanasin ชะนาสิน คนมั่งมี,คนร่ำรวย 24
ชุติพงศ์ Chutipong ชุติพง วงศ์ตระกูลที่รุ่งเรือง 36
โชติชญา Chodchaya โชดชะยา รุ่งเรืองด้วยความรู้ 20
ชาญชนก Charnchanok ชานชะนก ผู้เชี่ยวชาญเหมือนพ่อ 15
ชนธรรม Chanatham ชนนะทำ คนดี 24
ชนัญกร Chanankon ชะนันกอน คนที่เจริญมีความรู้ 20
ชวดล Chawadol ชะวะดน บันดาลให้เป็นไปโดยเร็ว 15

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด  ตั้งชื่อลูกให้ความหมายดี ตั้งชื่อลูกให้รวย ตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคล เลือกกันเลยมีมากกว่า 2,500 ชื่อ  คลิกที่ตัวอักษร 

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.