ตั้งชื่อลูกตัวอักษร ศ. ชื่อจริง ศ. ชื่อมงคล ศ. ชื่อเพราะๆ ศ. ชื่อสวย ศ. ชื่อหล่อ ศ .

12 December 2017
191052 view

ชื่อจริง ศ.

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร ศ. ศาลา คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร  ศ. ศาลา ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง ศ.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  ศ. ศาลา เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!! 
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร  ศ. ศาลา  เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร  ศ. ศาลา เป็นอุตสาหะ  หมายถึงให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้ 
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร  ศ. ศาลา  เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก  
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร  ศ. ศาลา เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว 
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร  ศ. ศาลา  เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร  ศ. ศาลา เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร  ศ. ศาลา เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ

ชื่อจริง ศ.  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร ศ. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ศตภร Sataporn สะตะพอน มีที่พึ่งเป็นร้อย 15
ศมนัน Samanan สะมะนัน ผู้สงบสุข 36
ศมพร Samaporn สะมะพอน ผู้ได้รับพรเป็นสุข 24
ศรัณย์ณัฐ Sarannat สะรันนัด ปราชญ์ผู้เป็นที่พึ่ง 55
ศรัณย์รัชต์ Saranrat สะรันรัด ผู้มีเงินเป็นพึ่ง 59
ศิริภร Siriporn สิหริพอน ผู้ประเสริฐค้ำจุน 24
ศมนันท์ Samanan สะมะนัน สุขสงบ 36
ศศินันท์ Sasinan สะสินัน ยินดีได้ดั่งจันทร์ 42
ศศิมา Sasima สะสิมา พระจันทร์ 24
ศศิรัศน์ Sasired สะสิรัด แสงจันทร์ 51
ศุทธิรัตน์ Sudthirod สุดทิรัด บริสุทธิ์ ประเสริฐสุด 42
ศรีจรรยา Seejanya สีจันยา ผู้ประพฤติงาม 41
ศรีวรินทร์ Seewarin สีวะริน ผู้มีความสุขอันยิ่งใหญ่ 51
ศิริรัชต์ Sirirad สิหริรัด เงินมงคล 41
ศุภัช Suphad สุพัด เกิดมาดีงาม 15
ศรุดา Saruda สะรุดา ผู้มีชื่อเสียง 14
ศศิภา Sasipha สะสิพา แสงจันทร์ 20
ศรุตยา Saruttaya สะรุดตะยา ผู้มีชื่อเสียง 24
ศุภรดา Supharada สุพะระดา ผู้มีความงามบริสุทธิ์ยิ่ง 15
ศุภรา Supara สุพะรา ผู้มีความงามสดใส 14
โศภิตา Sophita โสพิดตา ผู้มีความงาม 20
โศภิศร์ Sophit โสพิด ผู้มีความงามยิ่ง 36
ศิริอัมพา Siri-umpha สิหริอำพา หญิงที่ดี มีมงคล 36
ศศิพิมล Sasipimon สะสิพิมน บริสุทธิ์ดั่งจันทร์ 41
ศรีอัปสร See-ab-sorn สีอับสอน งามดุจนางฟ้า 41
ศดิศา Sadidsa สสะดิดสา เป็นใหญ่กว่าคนทั้งหลาย 20
ศศินา Sasina สะดินา พระจันทร์ 24
ศรัญญา Saranya สะรันยา หญิงผู้ปกป้องรักษา 24
ศศินันท์ Sasinan สะสินัน จันทร์งาม,ชื่นชมดั่งดวงจันทร์ 42
โศภิตา Sophita โสพิดตา นางงาม,หญิงงาม 20

​ชื่อจริง ศ.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร ศ. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ศักย์ชนน Sakchanon สักชะนน ผู้เกิดมามีความสามารถ 41
ศรัณย์ธร Saruntorn สะรันทอน ผู้เป็นที่พึ่ง 45
ศรัณย์พัชญ์ Sarunphat สะรันพัด มีผู้รู้เป็นที่พึ่ง 64
ศรัณย์วุฒิ Sarunwut สะรันวุด ผู้เป็นใหญ่และเป็นที่พึ่ง 51
ศิลป์ชัย Sinchai สินไช ผู้มีชัยในศิลปะ 42
ศิวชน Siwachon สิสะชน ผู้ประเสริฐ 24
ศิลป์ทวี Sintawee สินทะวี มากด้วยศิลปะ 42
ศิวดล Siwadol สิวะดน บันดาลให้เป็นใหญ่ 24
ศิระณัฐ Siranad สิระนัด เป็นยอดนักปราชญ์ 42
ศิระเดช Siradet สิระเดด มีอำนาจสูงสุด 20
ศิรภพ Siruphob สิระพบ ชาติกำเนิดดีเยี่ยม 24
ศิรวิช์ Sirawid สิระวิด ผู้นำความรู้ 36
ศิรวัฒน์ Sirawad สิระวัด เจริญสูงสุด 42
ศรุต Sarud สะรุด ผู้มีชื่อเสียง 15
ศิริดนย์ Siridon สิริดน ลูกชายผู้เป็นมิ่งขวัญ 42
ศิริเดช Siridet สิริเดด มีอำนาจอันเป็นมงคล 24
ศิริพนธ์ Siripon สิริพน ผูกพันด้วยความดี 45
ศุภณัฐ Suppanad สุบพะนัด ปราชญ์ผู้ดีงาม 36
ศุภเดช Suppadet สุบพะเดด ผู้เจริญมีอำนาจ 14
ศุภวัฒน์ Suppawat สุบพะวัด เจริญดีงาม 36
เศรษฐวิทย์ Sedthawid เสดถะวิด มีความรู้อันประเสริฐ 45
ศุภร์ชัย Suppachai สุบพะไช ชัยชนะที่ขาวสะอาด 36
ศตวรรธน์ Satawad สะตะวัด เจริญนับร้อยปี 42
ศตวุฒิ Satawut สะตะวุด เจริญนับร้อยปี 24
ศักดา Sakda สักดา อำนาจ 14
ศักดิ์สิทธิ์ Saksid สักสิด ผู้มีความสำเร็จเป็นที่ยกย่อง 55
ศรัณยพงศ์ Saranyapong สะรันยะพง ผู้เป็นที่พึ่งของตระกูล 54
ศรัณยพร Saranyaporn สะรันยะพอน ที่พึ่งที่ดีงาม 40
ศักย์บวร Sakborworn สักบอวอน มีความสามารถดีเยี่ยม 41

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.

บทความที่เกี่ยวข้อง