ตั้งชื่อลูกตัวอักษร ล. ชื่อจริง ล. ชื่อมงคล ล. ชื่อเพราะๆ ล. ชื่อสวย ล. ชื่อหล่อ ล .

12 December 2017
99726 view

ชื่อจริง ล. 

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร ล. ลิง คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร ล. ลิง ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง ล.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  ล. ลิง เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป 
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร  ล. ลิง  เป็นอุตสาหะ  หมายถึงให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้ 
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร  ล. ลิง เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก 
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร  ล. ลิง  เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ 
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร  ล. ลิง เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี 
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร  ล. ลิง  เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว  
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร  ล. ลิง เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!!  
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร  ล. ลิง เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น

ชื่อจริง ล.  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร ล. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ลภัสดลย์ Laphassadon ละพัดสะดน ลูกชายผู้มีทรัพท์ 41
ลภัสธรณ์ Laphassathorn ละพัดสะทอน ผู้มัทรัพท์ในแผ่นดิน 40
ลภัสวรรธน์ Laphassawat ละพัดสะวัด ผู้เจริญด้วยทรัพท์ 50
ลภัสวัฒน์ Laphassawat ละพัดสะวัด ผู้รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ 45
ลภัสชวัล Laphaschawan ละพัดชะวัน ผู้มีทรัพท์รุ่งเรือง 36
ลภัสนันท์ Laphassanan ละพัดสะนัน ผู้ยินดีมีทรัพท์ 43
ลภัสดา Laphassada ละพัดสะดา ผู้มีทรัพท์ 20
ลลดา Lalada ละละดา หญิงงามผู้น่ารัก 14
ลวิตรา Lawittra ละวิดตา เฉียบคมยิ่ง 24
ลลิตา Lalita ละลิตา สวย,มีเสน่ห์,น่ารัก 20


​ชื่อจริง ล.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร ล. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ลภัชดนย์ Laphassadon ละพัดชะดน ลูกชายผู้มีทรัพท์ 41
ลภัสธรณ์ Laphassathoron ละพัดสะทอน ผู้มีทรัพท์ในแผ่นดิน 40
ลภัสวรรธน์ Laphassawat ละพัดสะวัน ผู้เจริญด้วยทรัพท์ 50
ลภัสวัฒน์ Laphassawat ละพัดสะวัด ผู้รุ่งเรืองด้วยทรัพท์ 45
เลอสรรค์ Loersan เลอสัน สร้างสรรค์ให้ล้ำเลิศ 42
เลอสันต์ Loersan เลอสัน ผู้สงบยิ่ง 42
เลิศพงศ์ Lertpong เลิดพง เผ่าพันธุ์ที่ดีเลิศ 45
เลิศพันธุ์ Lertpan เลิดพัน ผู้นำเผ่าพันธุ์ที่ดีเยี่ยม 50
เลิศศักดิ์ Lertsak เลิดสัก เป็นผู้นำที่มีอำนาจ 45
เลอศักดิ์ Loersak เลอสัก มีเกียรติยศเป็นเลิศ 40
เลอศิลป์ Loersil เลอสิน มีศิลปะเป็นเลิศ 42

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด  ตั้งชื่อลูกให้ความหมายดี ตั้งชื่อลูกให้รวย ตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคล เลือกกันเลยมีมากกว่า 2,500 ชื่อ  คลิกที่ตัวอักษร 

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.

บทความที่เกี่ยวข้อง