ตั้งชื่อลูกตัวอักษร ข. ชื่อจริง ข. ชื่อมงคล ข. ชื่อเพราะๆ ข. ชื่อสวย ข. ชื่อหล่อ ข .

12 December 2017
89174 view

ชื่อจริง ข.

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร ข. ไข่ คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร ข. ไข่ ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง ข.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  ข. ไข่ เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว 
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร ข. ไข่ เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร ข. ไข่ เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!! 
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร ข. ไข่  เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป 
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร ข. ไข่ เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ  
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร ข. ไข่  เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก 
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร ข. ไข่  เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น 
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร  ข. ไข่  เป็นอุตสาหะ  หมายถึง ให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้       

ชื่อจริง ข.  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร ข. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

เขมจิรา Khemjira เขมจิรา ความสุขยั่งยืนนาน 54
เขมจุฑา Khemjutha เขมจุทา สุดยอดปลอดภัย 20
เขมิกา Khemika เขมะกา ผู้มีควมสุขปลอดภัย 15
ขวัญชนก Kwanhdnok ขวันชะนก ผู้เป็นมิ่งขวัญของพ่อ 24
ขวัญดาว Kwandoa ขวันดาว มีกำลังใจสูงส่ง 24

​ชื่อจริง ข.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร ข. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ขจรจบ Khajornjop ขะจอนจบ ผู้มีชื่อสียงเลื่องลือ 20
ขวัญพนัส Khwanpant ขวันพะนัด ผู้ชื่นชอบป่า 40
ขจรศักย์ Khajornsak ขะจอนสัก ผู้มีความสามารถเลื่องลือ 41
เขมชาติ khemachat เขมะชาด ผู้เกิดมาพร้อมความสุข 19
เขมต์มนัส Khemmanad เขมมะนัด สุขใจ 42
เขมณัฏฐ Khemanat เขมะนัด ปราชญ์ผู้มีความสุข 36
ขจรวิทย์ Khajornwit ขะจอนวิด ผู้มีความรู้กว้างไกล 40

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด  ตั้งชื่อลูกให้ความหมายดี ตั้งชื่อลูกให้รวย ตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคล เลือกกันเลยมีมากกว่า 2,500 ชื่อ  คลิกที่ตัวอักษร 

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.