ตั้งชื่อลูกตัวอักษร พ. ชื่อจริง พ. ชื่อมงคล พ. ชื่อเพราะๆ พ. ชื่อสวย พ. ชื่อหล่อ พ .

12 December 2017
483220 view

ชื่อจริง พ. 

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร พ. พาน คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร  พ. พาน ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง พ.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  พ. พาน เป็นอุตสาหะ  หมายถึงให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้ 
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร  พ. พาน  เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก 
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร  พ. พาน เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ 
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร  พ. พาน  เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น 
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร  พ. พาน เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!!  
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร  พ. พาน  เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี 
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร  พ. พาน  เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป  
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร  พ. พาน  เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว  

ชื่อจริง พ.  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร พ. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

พนัชกร Panadchakorn พะนัดชะกอน มืองามดั่งดอกบัว 24
พรกมล Pornkamol พอนกะมน จิตใจงามประเสริฐ 24
พรณภัทร์ Pornnaphat พอนนะพัด มีความรู้ดีงาม 36
พัชรวลัย Pachcharawalai พัดชะระวะไล กำไลมือประดับเพชร 42
พัทธนันท์ Patthanan พัดทะนัน ผูกพันด้วยความสุข 41
พรหมภัสสร Phrompassorn พรมพัดสอน ผู้ประเสริฐรุ่งเรือง 45
พศกร Possakorn พดสะกอน ผู้เจริญมีอำนาจ 20
พรทิพย์ Porntip พอนทิบ พรที่ดีเลิศ 42
พรประภา Pornprapha พอนประพา พรที่เจริญ 24
พรปวีณ์ Pornpawee พอนประวี นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ 41
พรรดี Pornradee พอนระดี ยินดีในสิ่งประเสริฐ 24
พรรุจา Pornruja พอนรุจา ผู้รุ่งเรือง 24
พรวิภา Pornwipha พอนวิพา งดงามเป็นเลิศ 24
พรอุษา Porn-usa พอนอุสา แสงเงินแสงทองที่สวยงาม 24
พรอำไพ Porn-ampai พอนอำไพ สุกใสสวยงาม 36
พัชรศรี Pachcharasri พัดชะระสี เพชรที่เป็นมงคล 36
พัชร์อัมพร Pach-amporn พัดอำพอน เพชรที่สูงส่ง 54
พัตรพิมล Padpimol พัดพิมน แพรงาม 42
พัทธ์ธีรา Pattheera พัดทีรา ผูกพันกับปราชญ์ 42
พัทธนันท์ Pattanan พัดทะนัน ผูกพันด้วยความสุข 41
พัทธ์ฤทัย Patruetai พัดรึไท ผูกพันใจ 40
พันธุดา Panthuda พันทุดา เผ่าพันธ์ุผู้รุ่งเรือง 24
พิมพ์พจี Pimpajee พิมพะจี ผู้มีหลักการพูด 55
พิมพ์พิศา Pimpisa พิมพิลา รูปงาม 54
พิมพ์วิไล Pimwilai พิมวิไล รูปงาม 59
พิมลณัฐ Pimolnat พิมนนัด ปราชญ์ผู้บริสุทธิ์ 41
พิมลพรรณ Pimolpan พิมนพัน ผิวพรรณบริสุทธิ์ 44
พิมลพัชร Pimolpach พิมนพัด บริสุทธิ์ดั่งเพชร 41
พุฒิตา Puthtita พุดทิตา ผู้มั่งคั่ง 20

​ชื่อจริง พ.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร พ. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

พลากร Palakorn พะลากอน บ่อเกิดแห่งพละกำลัง 20
พลิน Palin พะลิน มีพลังแข็งแรง 23
พลภัทร Ponlaphat พนละพัด ผู้มีพลังนำความเจริญ 24
พิพัฒน์ Pipat พิพัด ผู้เจริญ 41
พนัส Panat พนัด ป่า,ดง,พง,ไพร 24
พงศ์ดนัย Pongdanai พงดะไน ลูกชายผู้สืบตระกูล 44
พงศ์พล Pongpol พงพน ผู้เป็นกำลังของวงศ์ตระกูล 40
พงศพัศ Pongsapat พงสะพัด เป็นเชื้อสายผู้มีอำนาจ 36
พังศ์พัฒน์ Pongpat พงพัด ผู้นำวงศ์ตระกูลให้เจริญ 55
พงศ์ภรณ์ Pongphorn พงพอน ผู้ค้ำจุลวงศ์ตระกูล 45
พชร Pochchara พงวะรัด เพชร 14
พชรกร Pochcharakorn พดชะระกร ผู้เจริญแข็งแกร่ง 19
พรณรงค์ Pornnarong พอนนะรง นักรบผู้ประเสริฐ 36
พัชรนันท์ Patcharanan พัดชะระนัน ยินดีดั่งได้เพชร 42
พรพัฒน์ Pornpat พอนพัด ผู้เจริญดีงาม 41
พลพัชร์ Pollapat พนละพัด ผู้มีพลังแข็งแกร่ง 41
พลภัทร์ Pollaphat พนละพัด ผู้มีพลังอันรุ่งเรือง 24
พลวัฒน์ Pollawat พนละวัด ผู้มีพลังอันรุ่งเรือง 41
พัชรดนย์ Padcharadon พัดชะระดน ลูกชายผู้แข็งแกร่ง 41
พลัช Palach พะลัด เกิดจากพลังศักดิ์สิทธ์ 20
พศกร Podsakorn พดสะกอน ผู้เจริญมีอำนาจ 20
พศพัชร์ Podsapad พดสะพัด ผู้แข็งแกร่งมีอำนาจ 42
พศวัฒน์ Podsawat พดสะวัด ผู้เจริญมีอำนาจ 42
พิชัยยุทธ Pichaiyud พิไชยุด ผู้ชนะในการรบ 40
พีระวัส Prreawat พีระวัด วีรบุรุษผู้มีอำนาจ 36
พศิน Pasin พะสิน ผู้มีอำนาจ 24
พศธน Pojsatorn พดสะทน ผู้มีทรัพย์และอำนาจ 24
พงษ์นรินทร์ Pongnarin พงนะริน ผู้เป็นใหญ่ในเผ่าพันธุ์ 55
พงศ์สิน Pongsin พงสิน วงศ์ตระกูลที่มั่งคั่ง 42

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด  ตั้งชื่อลูกให้ความหมายดี ตั้งชื่อลูกให้รวย ตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคล เลือกกันเลยมีมากกว่า 2,500 ชื่อ  คลิกที่ตัวอักษร 

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.