ตั้งชื่อลูกตัวอักษร ญ. ชื่อจริง ญ. ชื่อมงคล ญ. ชื่อเพราะๆ ญ. ชื่อสวย ญ. ชื่อหล่อ ญ .

12 December 2017
57966 view

ชื่อจริง ญ.

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร ญ. ผู้หญิง คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร  ญ. ผู้หญิง ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง ญ.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  ญ. ผู้หญิง  เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น 
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร  ญ. ผู้หญิง เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว 
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร  ญ. ผู้หญิง  เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร  ญ. ผู้หญิง  เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!! 
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร  ญ. ผู้หญิง เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร  ญ. ผู้หญิง เป็นอุตสาหะ  หมายถึงให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้   
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร  ญ. ผู้หญิง  เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ  
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร  ญ. ผู้หญิง  เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป     

ชื่อจริง  ญ.  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร ญ. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ญาตา Yata ยาตา ผู้มีความรอบรู้ 9
ญาธิดา Yathip ยาทิดา ลูกสาวผู้มีความรู้ 15
ญาณวีร์ Yannawee ยานะวี มีความรู้และกล้าหาญ 36
ญาณอร Yana-orn ยานะออน หญิงงามผู้มีความรู้ 20

​ชื่อจริง ญ.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร ญ . เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ญาณเดช Yanadet ยานะเดด ผู้มีอำนาจกำหนดรู้ 15
ญาณวรรธน์ Yanawat ยะนะวัด เจริญด้วยความรู้ 42
ญาณวุฒิ Yanawut ยานะวุด เจริญด้วยความรู้ 24
ญาณทัศน์ Yanatad ยานะทัด ผู้มีปัญญาความคิด 36

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด  ตั้งชื่อลูกให้ความหมายดี ตั้งชื่อลูกให้รวย ตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคล เลือกกันเลยมีมากกว่า 2,500 ชื่อ  คลิกที่ตัวอักษร 

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.