ตั้งชื่อลูกตัวอักษร ภ. ชื่อจริง ภ. ชื่อมงคล ภ. ชื่อเพราะๆ ภ. ชื่อสวย ภ. ชื่อหล่อ ภ .

12 December 2017
279184 view

ชื่อจริง ภ.

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร ภ. สำเภา คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร  ภ. สำเภา ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง ภ.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  ภ. สำเภา เป็นอุตสาหะ  หมายถึงให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้ 
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร  ภ. สำเภา  เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก 
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร  ภ. สำเภา เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ 
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร  ภ. สำเภา  เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น 
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร  ภ. สำเภา เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!!  
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร  ภ. สำเภา  เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี 
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร  ภ. สำเภา  เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป  
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร  ภ. สำเภา  เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว  

ชื่อจริง ภ.  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร ภ. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ภัคณัท Phakkanat พักคะนัด ผู้มีความรู้มีเกียรติ 15
ภคมน Phakkamon พักคะมน เจริญใจ 15
ภควร Phakworn พักคะวอน ผู้มีโชคดีเลิศ 15
ภรพัศ Phornpast พอนพัด ผู้มีอำนาจเป็นที่พึ่ง 24
ภรภัทร Phornphat พอนพัด มีความดีค้ำจุน 15
ภรภัค Phornphak พอนพัก ผู้มีเกียรติค้ำจุน 14
ภรวรัตม์ Phornwarat พอนวะรัด เป็นที่พึ่งประเสริฐสุด 36
ภัทรภร Phattaraporn พัดทะระพอน ผู้รักษาความดีงาม 15
ภัทรมน Phattaramon พัดทะระมน เจริญใจ 20
ภรฤดี Phornruedee พอนรึดี ผู้เป็นกำลังใจ 14
ภรณฤทัย Phornnaruethai พอนนะรึไท ผู้มีใจเอื้ออารี 24
ภริตพร Paritporn พะริตพอน ผู้ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี 24
ภวิตา Phawita พะวิตา ผู้ได้รับการอบรมแล้ว 15
ภัทรธิดา Phattrathida พัดทระทิดา ลูกสาวผู้งดงาม 20
ภัทร์นรินทร์ Phatnarin พัดนะริน ผู้เจริญเป็นใหญ่ 51
ภัทร์รวี Phatrawee พัดระวี เจริญรุ่งเรือง 36
ภัทราพร Phattraporn พัดทราพอน เจริญด้วยความดีงาม 23
ภาชญา Phachaya พาชะยา เจริญด้วยความรู้ 9
ภานิชา Phanicha พานิชา มีความเจริญเป็นของตน 14
ภารดี Pharadee พาระดี เทวีแห่งการพูด 14
ภาวิดา Phawida พาวิดา ผู้ฝึกฝนมาดี 14
ภาวินี Phawinee พาวินี ผู้มีความเจริญ 24
ภีมพิมล Pheempimol พิมพิมน ผู้บริสุทธิ์น่าเกรงขาม 36
ภีมวรา Pheemwara พิมวะรา มีความดีเป็นที่ยำเกรง 24
ภูรี Phuree พูรี ภูมิปัญญา,ความรอบรู้ 14
ภัสสรา Phassara พัดสะรา รัศมีงาม 24
ภัทรอร Pattara-orn พัดทะระออน หญิงงาม 20
ภัทรวดี Pattarawadee พัดทะระวะดี มีความเจริญ 24
ภูริตา Poorita พูริตา ผู้มีปัญญา 15

​ชื่อจริง ภ.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร ภ. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ภัทรบุตร Phattrabud พัดทระบุด บุตรที่เจริญ 20
ภัทรพล Phattrapon พัดทระพน ผู้มีพลังนำความเจริญ 24
ภูมิพัฒน์ Phumipat พูมิพัน ดทำให้ถิ่นกำเนิดเจริญ 41
ภัทรดร Phattradorn พัดทระดอน ดียิ่ง 15
ภรัณยู Pharanyu พะรันยู ผู้มีอำนาจคุ้มครอง 24
ภคิน Phakin พะคิน มีโชค,รุ่งเรือง 14
ภรัณยู Pharanyu พะรันยู พระอาทิตย์ 24
ภวัต Phawat พะวัด ผู้เจริญ 14
ภาวัต Phawat พาวัด ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง 15
ภาวิต Phawit พาวิด ผู้รุ่งเรือง 15
ภคณัท Phakkanat พักคะนัด ผู้โชคดีมีความรู้ 15
ภคภัทร Phakkaphat พักคะวัด ผู้มีเกียรติงาม 15
ภัควัฒน์ Phakkawat พักคะวัด ผู้เจริญมีเกียรติ 36
ภณภัค Ponphat พนพัก คำพูดที่นำโชค 15
ภณณัฐ Phonnat พนนัด เป็นปราชญ์ด้านการพูด 24
ภณพรรธน์ Phonpat พนพัด ผู้เจริญในการพูด 40
ภวัฐ Phawat พะวัด ดำรงอยู่บนพื้นพิภพ 20
ภวัต Phawat พะวัด ผู้เจริญ 14
ภัทรกร Phattarakorn พัดทะระกอน ผู้สร้างความเจริญ 15
ภัทรชัย Phattarachai พัดทะระไช ผู้นำชัยที่ประเสริฐ 24
ภัทรพงศ์ Phattarapong พัดทะระพง ผู้นำความเจริญมาสู่ตระกูล 36
ภโวทัย Phavotai พะโวไท รุ่งเรืองในโลก 24
ภัทร์นิธิ Phatnithi พัดนิทิ ผู้เจริญมั่งคั่ง 36
ภัทรบุตร Phattarabut พัดทะระบุด บุตรที่ประเสริฐ 20
ภัทรวุฒิ Phattarawuth พัดทะระวุด เจริญด้วยความรู้ 24
ภัทรเอนก Phattara-anek พัดทะระอะเนก เจริญยิ่ง 24
ภาคิน Phakin พาคิน ผู้มีโชค 15
ภาสกร Phassakorn พาดสะกอน พระอาทิตย์ 14
ภูสิษฐ์ Phusit พูสิด ผู้ร่ำรวยในแผ่นดิน 36

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด  ตั้งชื่อลูกให้ความหมายดี ตั้งชื่อลูกให้รวย ตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคล เลือกกันเลยมีมากกว่า 2,500 ชื่อ  คลิกที่ตัวอักษร 

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.