ตั้งชื่อลูกตัวอักษร ฐ. ชื่อจริง ฐ. ชื่อมงคล ฐ. ชื่อเพราะๆ ฐ. ชื่อสวย ฐ. ชื่อหล่อ ฐ .

12 December 2017
78478 view

ชื่อจริง ฐ.

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร ฐ. ฐาน คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร  ฐ. ฐาน ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  ฐ. ฐาน  เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ  
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร  ฐ. ฐาน  เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร  ฐ. ฐาน  เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว 
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร  ฐ. ฐาน  เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี 
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร  ฐ. ฐาน เป็นอุตสาหะ  หมายถึงให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้ 
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร  ฐ. ฐาน  เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป   
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร  ฐ. ฐาน  เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก 
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร  ฐ. ฐาน  เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!!    

ชื่อจริง.  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร ฐ. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ฐปตา Thapata ถะปะตา ผู้ยั่งยืน 15
ฐานิตตา Thanidda ถานิดดา ผู้มีฐานะมั่นคง 24
ฐิตานันท์ Thitanan ถิตานัน ยินดีในความมั่นคง 41
ฐิติกัญญ์ Thitikan ถิติกัน หญิงผู้มีความมั่นคง 42
ฐิติรัตน์ Thitirat ถิติรัด มั่นคงในความดี 45
ฐิรญาดา Thirayada ถิระยาดา มีความรู้ยั่งยืน 24
ฐิรนันท์ Thiranan ถิระนัน ยินดีในความมั่นคง 41
ฐิรวรรณ Thirawan ถิระวัน ผิวพรรณงาม 36
ฐานิตาณัฐ Thanitanad ถานิตานัด นักปราชญ์ผู้มีฐานะ 41
ฐิรนาถ Thranard ถิระนาด มีที่พึ่งอันมั่นคง 24
ฐานิตารัศมิ์ Thanitarad ถานิตารัด ผู้เจริญมีฐานะ 56
ฐานิตารักษ์ Thanitarak ถานิตารัก ผู้มีฐานะมั่นคง 45
ฐานิตาพัศ Thanitapad ถานิดตาพัด ผู้มีฐานะและอำนาจ 42

​ชื่อจริง.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร ฐ. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ฐานภพ Thanaphob ถานะพบ เกิดมาพร้อมความมั่นคง 24
ฐิติพันธุ์ Thitipan ถิติพัน มีเผ่าพันธุ์ที่มั่นคง 51
ฐิติวัจน์ Thitiwad ถิติวัด ผู้ยึดมั่นในคำพูด 50
ฐิติ Thiti ถิติ ความมั่นคง 20
ฐิรดล Thiradon ถิระดน บันดาลให้ยั่งยืน 24
ฐานพัชญ์ Thanaphat ถานะพัด ผู้รู้และมั่นคง 42
ฐานกร Thanakorn ถานะกอน ผู้เจริญมีฐานะ 20
ฐานิศว์ Thanid ถานิด ผู้มีฐานะพร้อม 41
ฐานกฤติ Thanakrid ถานะกริด ผู้สร้างฐานะให้มั่นคง 24
ฐิรชาญ Thiracharn ถิระชาน ผู้เชี่ยวชาญยั่งยืน 24
ฐิรไชย Thirachai ถิระไช มั่นคงยิ่ง 36
ฐิรวิชญ์ Thirawit ถิระวิด มีความรู้ยั่งยืน 42
ฐานิน Thanin ถานิน ผู้เป็นใหญ่มีฐานะ 24
ฐานศักดิ์ Thanasak ถานะสัก มีอำนาจฐานะมั่นคง 41

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด  ตั้งชื่อลูกให้ความหมายดี ตั้งชื่อลูกให้รวย ตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคล เลือกกันเลยมีมากกว่า 2,500 ชื่อ  คลิกที่ตัวอักษร 

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.