ตั้งชื่อลูกตัวอักษร ม. ชื่อจริง ม. ชื่อมงคล ม. ชื่อเพราะๆ ม. ชื่อสวย ม. ชื่อหล่อ ม .

12 December 2017
272096 view

ชื่อจริง ม. 

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร ม. ม้า คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร  ม. ม้า ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง ม.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  ม. ม้า เป็นอุตสาหะ  หมายถึงให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้ 
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร  ม. ม้า  เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก 
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร  ม. ม้า เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ 
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร  ม. ม้า  เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น 
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร  ม. ม้า เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!!  
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร  ม. ม้า  เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี 
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร  ม. ม้า  เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป  
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร  ม. ม้า  เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว  

ชื่อจริง ม.  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร ม. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

มนนัทธ์ธร Monnattorn มนนัดทอน ผูกพันใจด้วยความมั่นคง 41
มนพัทธ์ Monnapat มนนะพัด ผูกพันใจ 36
มนภัทร Monnaphat มนนะพัด เจริญใจ 20
มนภร Manaphorn มนนะพอน ผู้เป็นที่พึ่งแห่งใจ 15
มนัสชนัญ Manaschanan มะนัดชะนัน ผู้มีใจใฝ่หาความรู้ 36
มนัสนันท์ Manassanan มะนัดสะนัน ผู้มีใจเป็นสุข 45
มณินทร Maninthorn มะนินทอน เพชร 24
มณิอร Manee-orn มะนิออน หญิงงามดั่งแก้วมณี 24
มณีรัตน์ Maneerat มะนีรัด แก้วมนีอันมีค่า 42
มธุรา Mathura มะทุรา ผู้มีความอ่อนหวาน 15
มธุริน Mathurin มะทุริน ผู้มีเสน่ห์ 23
มนวดี Monwadee มนวะดี ใจดี 24
มนสิชา Monsicha มนสิชา เกิดความรัก 24
มัญชุวีร์ Manchuwee มันชุวี ผู้เก่งกล้างดงาม 42
เมธนัญ Mathanan เมทะนัน ปราชญ์ผู้รู้เรื่องทรัพท์ 24
มัญชุสา Manchusa มันชุสา หีบสมบัติ 24

​ชื่อจริง ม.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร ม. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

มนชัย Monchai มนไช ผู้ชนะใจตนเอง 24
มนพัทธ์ Monnapat มนนะพัด ผูกพันใจ,ผู้เป็นที่รัก 36
มนพล Monnapol มนนะพน ผู้เป็นกำลังใจ 24
มนวรรธน์ Monnawat มนนะวัด เจริญใจ,ใจดี 42
มนต์ชัย Monchai มนไช ชัยชนะอันศักดิ์สิทธิ์ 36
มนัสนนท์ Manatsanon มะนัดสะนน ผู้มีใจเป็นสุข 41
มนัสพันธ์ Manatsapan มะนัดสะพัน ผูกพันใจไว้,คนรัก 51
มนตรี Montri มนตรี ที่ปรึกษา 24
มงคลกิตติ์ Mongkolkit มงคนกิด มีชื่อเสียงที่ดีงาม 41
มงคลทิวัตถ์ Mongkoltiwat มงคลทิวัด มีความสำเร็จที่ดีงาม 45
มงคลนันท์ Mongkolnan มงคนนัน ยินดีในสิ่งที่ประเสริฐ 41
มงคลพัศ Mongkolpas มงคลพัด มีอำนาจอันเป็นมงคล 36
มนศักดิ์ Monsak มนสัก ผู้มีอำนาจทางใจ 36
มนต์ณัฐ Monnat มนนัด นักปราชญ์ผู้มีอำนาจ 40
มนต์สิทธิ์ Monsit มนสิด มีความสำเร็จและอำนาจ 51
มนต์สิริ Monsiri มนสิหริ มีอำนาจที่ดีงาม 41
มนัสวงค์ Manatsawong มะนัดสะวง ผู้เป็นดั่งดวงใจของวงค์สกุล 45
มนัสวิน Manatsawin มะนัดสะวิน ผู้มีความตั้งใจ 36
เมธานินท์ Methanin เมทานิน จอมปราชญ์ 36
เมธาพันธ์ Methapan เมดทาพัน ผูกพันกับปัญญา 42
เมธาสิทธิ์ Methasit เมทาสิด สำเร็จด้วยปัญญา 41
เมธีนัทธ์ Metheenat เมทีนัด ผูกพันกับปราชญ์ 41
เมธียุทธ์ Metheeyut เมทียุด เชี่ยวชาญในการรบ 41
เมธีวัฒน์ Metheewat เมทีวัด นักปราชญ์ผู้เจริญ 45
เมธนัญ Mathanan เมทะนััน ปราชญ์ผู้รู้เรื่องทรัพย์ 24
มโนภฤศ Manophruet มะโนพรึด ใจกล้าหาญ 23
มานะ Mana มานะ ผู้มีความตั้งใจ 15
มัฆวาน Mukkawan มักคะวาน พระจันทร์ 24
มหัทธน Mahattana มะหัดทะนะ ผู้มั่งมี,ผู้มั่งคั่ง 24

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด  ตั้งชื่อลูกให้ความหมายดี ตั้งชื่อลูกให้รวย ตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคล เลือกกันเลยมีมากกว่า 2,500 ชื่อ  คลิกที่ตัวอักษร 

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.

บทความที่เกี่ยวข้อง