ตั้งชื่อลูกตัวอักษร ฉ. ชื่อจริง ฉ. ชื่อมงคล ฉ. ชื่อเพราะๆ ฉ. ชื่อสวย ฉ. ชื่อหล่อ ฉ .

12 December 2017
59988 view

ชื่อจริง ฉ.

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร ฉ. ฉิ่ง คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร  ฉ. ฉิ่ง ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง ฉ.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  ฉ. ฉิ่ง  เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น 
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร  ฉ. ฉิ่ง เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว 
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร  ฉ. ฉิ่ง  เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร  ฉ. ฉิ่ง  เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!! 
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร  ฉ. ฉิ่ง เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร  ฉ. ฉิ่ง เป็นอุตสาหะ  หมายถึงให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้   
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร  ฉ. ฉิ่ง  เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ  
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร  ฉ. ฉิ่ง  เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป     

ชื่อจริง .  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ฉัตรกุล Chadkul ฉัดกุน ผู้มาจากตระกลูสูงส่ง 24
ฉันทิตา Chantita ฉันทิตา ผู้มีความพึงพอใจ 23
ฉันทณัฏฐ Chantanat ฉันทะนัด นักปราชญ์ผู้พอใจ 42
ฉัตรชนก Chartchanok ฉันชะนก ผู้สูงส่งเหมือนพ่อ 24
ฉันท์หทัย Chanhatai ฉันหะไท ผู้มีความพอใจ 42
ฉัตรชญา Chartchaya ฉัดชะยา มีความรู้สูงอย่างฉัตร 23
ฉัตรวรีย์ Chartwaree ฉัดวะรี ประเสริฐสูงส่งดั่งฉัตร 50

​ชื่อจริง ฉ.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร ฉ . เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ฉันท์ทัต Chanthat ฉันทัด ให้ความพึงพอใจ 32
ฉันทวิชญ์ Chanthawit ฉันทะวิด ผู้ใฝ่หาความรู้ 40
เฉลิมเกียรติ Chalermkiat ฉะเหลิมเกียด ยกย่องให้มียศฐาบรรดาศักดิ์ 51
เฉลิมวุฒิ Chalermwut ฉะเหลิมวุด ยกย่องให้เป็นผู้รอบรู้ 36
ฉันทเดช Chantadet ฉันทะเดด มีอำนาจอันพึงพอใจ 20

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด  ตั้งชื่อลูกให้ความหมายดี ตั้งชื่อลูกให้รวย ตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคล เลือกกันเลยมีมากกว่า 2,500 ชื่อ  คลิกที่ตัวอักษร 

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.