ตั้งชื่อลูกตัวอักษร ถ. ชื่อจริง ถ. ชื่อมงคล ถ. ชื่อเพราะๆ ถ. ชื่อสวย ถ. ชื่อหล่อ ถ .

12 December 2017
32833 view

ชื่อจริง ถ.

ก่อนตั้งชื่อจริงลูกลัก ด้วยตัวอักษร ถ. ถุง คุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องที่มาที่ไป และความ เหมาะสมระหว่างวันเกิดและชื่อที่ขึ้นต้นด้วย อักษร  ถ. ถุง ก่อนนะคะ เพื่อความเป็นศิริมงคลของลูกค่ะ 


เรื่องน่ารู้ !!! ก่อนตัดสินใจตั้ง ชื่อจริง ถ.  

  • คนเกิดวันอาทิตย์  ตั้งชื่ออักษร  ถ. ถุง เป็นมูละ หมายถึง หมายถึงให้มรฐานะการเงินร่ำรวย มีรากฐานที่มั่นคง เพิ่มพูนด้วยทรัพย์สินมรดก 
  • คนเกิดวันจันทร์  ตั้งชื่ออักษร  ถ. ถุง   เป็นศรี หมายถึง ให้มีคุณธรรม ให้เป้นที่รักใคร่เมตตาของบุคคลที่พบเห็น ให้มีความสุข ความสง่างาม ความสำเร็จ 
  • คนเกิดวันอังคาร   ตั้งชื่ออักษร  ถ. ถุง เป็นเดช  หมายถึง หมายถึงให้มีตำแหน่งเป็นผู้นำ มีวาสนาบารมีเป็นที่ยำเกรง มีชื่อเสียงงเกียรติยศ อำนาจ การยกย่อง ความโดเด่น 
  • คนเกิดวันพุธ กลางวัน  ตั้งชื่ออักษร  ถ. ถุง  เป็นอายุ หมายถึง ให้ดำรงชีวิตด้วยความสงบราบเรียบสุขสบาย การมีสุขภาพดี แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การมีชีวิตที่ยืนยาว  
  • วันพุธ กลางคืน  ตั้งชื่ออักษร  ถ. ถุง เป็นมนตรี หมายถึงให้ได้รับโอกาสที่ดีหรือได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ การอุปถัมป์จากครอบครัว ญาติผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป  
  • คนเกิดวันพฤหัสบดี ตั้งชื่ออักษร  ถ. ถุง  เป็นกาลกิณีควรหลีกเลี่ยง!!!  
  • คนเกิดวันศุกร์ ตั้งชื่ออักษร  ถ. ถุง  เป็นอุตสาหะ  หมายถึงให้มีความเพียร ความพยายาม ความอดทนอดกลั้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ความสำเร็จ สามารถสร้างตัวด้วยตัวเองได้ 
  • คนเกิดวันเสาร์ ตั้งชื่ออักษร  ถ. ถุง  เป็นบริวาร หมายถึง  ให้เป็นผู้นำครบอครัวที่ดี ให้ผู้ที่อยู่แวดล้อมตัวเราทั้งผู้ที่อยู่ในอุปการะและผู้ร่วมงานจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความออมชอมความอบอุ่นรวมถึงงแวดล้อมด้วยมิตรสหายที่ดี  ถ้านักปกครองจะเกื้อหนุนให้เป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไปแวดล้อมด้วยผู้ติดตาม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนดูแลไม่ให้เกิดความแตกแยกเดือดร้อนและมีความจงรักภักดี 

ชื่อจริง ถ.  ชื่อจริงของลูกสาว หมวดอักษร ถ. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ถาวรีย์ Thawaree ถาวะรี มั่นคง,นิรันดร์ 36
ถิรภร Thiraphorn ถิระพอน ผู้เจริญมั่นคง 36

​ชื่อจริง ถ.  ชื่อจริงของลูกชาย หมวดอักษร ถ. เลือกเลย 

ชื่อ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน ความหมาย

ผลรวมเลข

(คลิกตัวเลข)

ถิรกร Thirakorn ถิระกอน ผู้สร้างความมั่นคง 14
ถาวรทัต Thawornthat ถาวอนทัด ให้มั่นคง 20
ถามวัต Tharmwat ถามะวัด มีกำลัง,แข็งแรง 20
ถิรณัท Thiranat ถิระนัด ผู้มั่นคงในความรู้ 19
ถิรเดช Thiradet ถิระเดด ผู้มีอำนาจอันมั่นคง 14
ถิรธนา Thirathana ถิระทะนา ผู้มีทรัพย์และมั่นคง 19
ถิรพุทธิ์ Thirapud ถิระพุด ผู้ที่มั่นคงเบิกบาน 36
ถาวรวิช Thawornwit ถาวอนวิด มีความรู้อันมั่นคง 24
ถิรภัทร Thiraphat ถิระพัด ผู้เจริญมั่นคง 19
ถาวรกฤษฎิ์ Thawornkrid ถาวอนกริด ผู้ฉลาดมั่นคง 36

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด  ตั้งชื่อลูกให้ความหมายดี ตั้งชื่อลูกให้รวย ตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคล เลือกกันเลยมีมากกว่า 2,500 ชื่อ  คลิกที่ตัวอักษร 

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง   :  ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ.