ตั้งชื่อลูก ตั้งอย่างไรให้ดีและเป็นมงคล เลือกเลยชื่อจริงเด็ก ก- ฮ 2,500 ชื่อ

12 December 2017
135608 view

ตั้งชื่อลูก 

ตั้งชื่อลูก ควรตั้งอย่างไรดี 


ชื่อลูก คือสิ่งที่พ่อแม่ มอบให้กับลูกเพื่อติดตัวไปตลอดชีวิต เพราะฉะนั้น พ่อแม่ทุกคนจึงให้ความสำคัญมาก กับการตั้งชื่อลูกแต่ละคน หลักการตั้งชื่อลูกหลายบ้านแตกต่างกันออกไป เช่นตั้งชื่อลูกตามชื่อพ่อแม่ ตั้งชื่อลูกให้ความหมายดี ตั้งชื่อลูกให้คล้องจองกับพี่น้อง ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ตั้งชื่อลูกตามราศรี ตั้งชื่อลูกตามแหล่งพบรักของพ่อแม่ ซึ่งการตั้งชื่อนั้นต้องคำนึงถึงลูกในด้านอื่นๆด้วยเช่นกัน 

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ระวัง !!! อักษร สระ กาลกิณี


เรื่องน่ารู้ก่อน ตั้งชื่อลูก

การตั้งชื่อลูก มีแม่บทกฏหมาย ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรมีความรู้เรื่องการตั้งชื่อลูก เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕/๒๕๓๐.๑๒.๒๘  ซึ่งมีข้อกำหนดไว้ดังนี้ 

  1. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม
  2. ต้องไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย
  3. ผู้ได้รับหรือเคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ แต่ได้ออกจากบรรดาศักดิ์นั้นโดยมิได้ถูกถอน จะใช้ราชทินนามตามบรรดาศักดิ์เป็นชื่อตัวหรือชื่อรองก็ได้
  4. ชื่อหนึ่งให้มีคำรวมกันไม่เกิน 5 พยางค์ (เดิมกำหนดไว้ไม่เกิน 3 พยางค์)
  5. ต้องมีที่มาหรือความหมายที่ดี ซึ่งความหมายในที่นี้มิได้จำกัดเฉพาะที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานเท่านั้น แต่ให้หมายรวมถึงพจนานุกรมที่ใช้กันอยู่ทั่วไป และเป็นชื่อที่ตรงตามเพศของเจ้าของ เช่น หากเป็นผู้ชายไม่ควรที่จะตั้งชื่อที่อ่านหรือฟังดูแล้วเข้าใจว่าเป็นเพศหญิง หากเป็นผู้หญิงก็ไม่ควรที่จะตั้งชื่อที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นผู้ชาย

ตั้งชื่อลูกตามวันเกิด ตั้งชื่อลูกให้ความหมายดี ตั้งชื่อลูกให้รวย ตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคล เลือกกันเลยมีมากกว่า 2,500 ชื่อ  คลิกที่ตัวอักษร 

เพราะชื่อลูกนั้นต้องติดตัวไปตลอดชีวิต คุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจเรื่องการตั้งชื่อ ไม่เชยจนเกินไป เรียกแล้วลูกไม่รู้สึกเขินอาย ระวังนะคะ การตั้งชื่อลูกแปลกมากเกินไป ทำให้รู้มีปัญหาในการเข้าสังคมได้ ข้อนี้คุณพ่อคุณแม่อาจคาดไม่ถึง อ่านมาถึงตรงนี Mamaexpert ฝากทุกบ้านพิจารณาเรื่องการตั้งชื่อลูก ให้ถี่ถ้วนด้วยนะคะ 

เรียบเรียงโดย  :  Mamaexpert Editorial Team 
อ้างอิง :

1. พระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. ๒๕๐๕/๒๕๓๐.๑๒.๒๘. เข้าถึงได้โดย https://goo.gl/ZvEoE1  . [ค้นคว้าเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2560] 

2. ณัฏฐ์ชวัล  แสงสุวรรณ.คู่มือตั้งชื่อลูกฉบับสมบูรณ์ . (2556) .กรุงเทพ : สำนักพิพ์สื่อรวิชญ .