อายุครรภ์ 3 สัปดาห์ ลูกน้อยและคุณแม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร

02 December 2017
5052 view

 อายุครรภ์ 3 สัปดาห์

พัฒนาการทารกในครรภ์อายุครรภ์ 3 สัปดาห์

หลังจากไข่ปฏิสนธิแล้วจะเกิดการตั้งครรภ์และเซลล์จะเริ่มเพิ่มจำนวนเป็นทวีคูณในอัตราเร็วมาก ในเวลาเพียง 7 วัน เซลล์เพียงเซลล์เดียวจะแปรรูปไปเป็นก้อนกลมหลายร้อยเซลล์ คุณอาจจะมองโครงสร้างไม่ออกนักแม้จะดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ แต่เซลล์ก็กำลังจัดกลุ่มในลักษณะที่กำหนดไว้แล้ว บางเซลล์ถูกกำหนดให้กลายเป็นเอ็มบริโอ เซลล์อื่นๆ เป็นโครงสร้างสนันสนุน (วิลไลและรก) ที่จะเลี้ยงดูเอ็มบริโอ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรยังคงเป็นปริศนาอยู่มาก แต่เราทราบว่าเกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ซับซ้อนเป็นชุด

บลาสโทซิสต์เป็นก้อนกลมของเซลล์ที่มีลักษณะกลวงและมีจองเหลวอยู่ภายใน จะขุดเข้าไปในส่วนบนของมดลูกในช่วงระหว่างวันที่ 4 กับ 7 แม้ว่าอาจจะฝังคัวอย่างไม่มั่นคงจนกว่าจะถึงวันที่ 10 เซลล์จากชั้นนอกของบลาสโทซิสต์จะยื่นส่วนคล้ายรากเรียกว่า วิลไล เข้าไปในเยื่อบุมดลูกวิลไลทำให้มีการแลกเปลี่ยนสารอาหารและของเสียระหว่างกระแสเลือดของคุณกับเอ็มบริโอที่กำลังพัฒนาในที่สุดการเชื่อมต่อนี้จะเจริญไปเป็นรกซึ่งเป็นอวัยวะที่จะให้อาหารและปกป้องลูกที่กำลังจะเติบโตต่อไปอีกหลายเดือนข้างหน้า ขณะเดียวกันชั้นบุมดลูกจะเติบโตปกคลุมและห่อหุ้มบลาสโทซสต์ไว้ภายใน

อายุครรภ์ 3 สัปดาห์ คุณแม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

ประมาณ 7 วันหลังการปฏิสนธิ มอรูลาซึ่งเป็นกลุ่มเซลล์ที่เป็นก้อนกลมตันจะฝังตัวในชั้นบุมดลูก (เยื่อบุมดลูก) ของคุณ เมื่อกลุ่มเซลล์นี้เจริญขึ้นจะกลายเป็นบลาสโทซิสต์ซึ่งหลั่งสารที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในร่างกายของคุณ รวมถึงระงับรอบประจำเดือนด้วย

การบำรุงครรภ์ของคุณแม่อายุครรภ์ 3 สัปดาห์

เป็นช่วงเริ่มการปฏิสนธิไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจะขยายเซลล์ออกไปอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง ดังนั้นหากคุณต้องเอาใจใส่กับคุณภาพลูกน้อยในครรภ์ ควรเริ่มจริงจังนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปกินอาหารที่มีกรดโฟลิกสูงจะ ช่วยให้เซลล์เม็ดเลือดแดง และเซลล์ของตัวอ่อนมีความแข็งแรงคุณควรได้รับกรดโฟลิก และวิตามินรวมให้ได้วันละ 4,000 มิลลิกรัมต่อวัน ตั้งแต่ช่วงก่อนตั้งครรภ์ไปจนปลายสัปดาห์ 12

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team
อ้างอิง : 

1 ผศ.ดร.อรกัญญ์ ภูมิโครักษ์ใ(2555) .คู่มือการตั้งครรภ์สำหรับคุณแม่มือใหม่หน้า11 .กรุงเทพ ; สำนักพิพ์เอ็มไอเอส 

2.2weeks pregnant .เข้าถึงได้โดย. https://www.pregnancycorner.com/being-pregnant/pregnancy-week-by-week/3-week-pregnant.html. [ค้นคว้าเมื่อ 29 กันยายน 2560]

บทความที่เกี่ยวข้อง