อายุครรภ์ 1 สัปดาห์ ลูกน้อยและคุณแม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร

26 September 2017
2937 view

อายุครรภ์ 1 สัปดาห์

อายุครรภ์ 1 สัปดาห์ คุณแม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร

ตามหลักการแล้วคุณควรทำสุขภาพให้แข็งแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับการตั้งครรภ์และการเป็นคุณแม่ในอนาคต ควรหยุดสูบบุหรี่ หยุดดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป และหลีกเลี่ยงยาที่ไม่จำเป็น คุณควรย้ายหรือวางแผนย้ายออกจากสถานที่ทำงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่างๆ ถ้าคุณหรือญาติใกล้ชิดในครอบครัวมีโรคประจำตัวให้ปรึกษาแพย์ถึงความเสี่ยงของโรคที่จะเกิดขึ้นเมื่อตั้งครรภ์

คลิปการปฏิสนธิ


อายุครรภ์ 1 สัปดาห์ตรวจอะไรบ้าง

อยู่ในขั้นตอนการปฏิสนธิคุณแม่จึงไม่ทราบว่าเกิดการตั้งครรภ์ เพราะฉะนั้นในช่วงอายุครรภ์1สัปดาห์ จึงยังไม่มีการนัดตรวจใดๆ แต่สำหรัณแม่ที่วางแผนการตั้งครรภ์ไว้อยู่ก่อนแล้ว แพทย์จะให้รับประทานโฟลิคต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ 

อาหารบำรุงครรภ์สำหรับคุณแม่อายุครรภ์1สัปดาห์

ส่วนมากในช่วงนี้ ร้อยละ 90 คุณแม่ยังไม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์กันค่ะ  สำหรับคุณแม่ที่รู้ผลการตรวจว่าตั้งครรภ์แล้ว คุณควรเริ่มกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เริ่มรับประทานยาบำรุง Folic acid วันละ 1 เม็ด (ไม่ควรเกินจากนี้) โดยคุณจะต้องปรึกษากับแพทย์ก่อนในช่วงนี้ แนะนำให้สามารถงดบุหรี่ และคุณแม่ควรอยู่ห่างไกลควันบุหรี่ เพราะมีผลต่อการพัฒนาตัวอ่อนค่ะ

การดูแลสุขภาพครรภ์ คุณแม่ท้องต้องใส่ใจตั้งแต่ครั้งแรกที่รู้ว่าตั้งครรภ์ เพราะการดูแลครรภ์ที่ถูกต้องเหมาะสม ส่งผลดีต่อทารกในครรภ์ในเรื่องการเจริญเติบโตของสมองและร่างกาย 

เรียบเรียงโดย  : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง : 
1 ผศ.ดร.อรกัญญ์ ภูมิโครักษ์ใ(2555) .คู่มือการตั้งครรภ์สำหรับคุณแม่มือใหม่หน้า7 .กรุงเทพ ; สำนักพิพ์เอ็มไอเอส 

2.Fertilization. เข้าถึงได้โดย. https://www.youtube.com/watch?v=_5OvgQW6FG4. [ค้นคว้าเมื่อ 29 กันยายน 2560]

3.1weeks pregnant .เข้าถึงได้โดย. https://www.pregnancycorner.com/being-pregnant/pregnancy-week-by-week/1-week-pregnant.html[ค้นคว้าเมื่อ 29 กันยายน 2560]

บทความที่เกี่ยวข้อง