การตั้งครรภ์และพัฒนาการทารกในครรภ์ อายุครรภ์ 10 สัปดาห์

26 September 2017
2853 view

 อายุครรภ์ 10 สัปดาห์

พัฒนาการทารกในครรภ์อายุครรภ์ 10 สัปดาห์

ตอนนี้ลูกมีความยาวประมาณ 37-42 มม. และจะหนักประมาณ 5 ก. ขณะนี้เรียกว่า ทารกในครรภ์ ร่างกายจัดว่าสมบรูณ์แล้ว สมองเติบโตจนมีขนาดใหญ่ มองเห็นตาและจมูกอย่างชัดเจน เปลือกตาเชื่อมให้ตาปิดสนิทโดยจะไม่ลืมตาจนกว่าจะถึงสัปดาห์ที่ 27 ภายในเหงือกกำลังมีการสร้างหน่อฟัน 20 หน่อ สำหรับฟันน้ำนม บนลิ้นก็กำลังสร้างปุ่มรับรส มีการสร้างข้อส่วนใหญ่รวมถึงข้อมือและข้อเท้า นิ้วมือและนิ้วเท้าที่แยกออกจากกันทำให้สามารถขยับได้มาก

ระบบประสาทมีการตอบสนอง หัวใจที่พัฒนาเต็มที่เต้น 140 ครั้งต่อนาที ปอด กระเพาะอาหาร และลำไส้ยังคงเติบโต ในขณะที่ไตเคลื่อนที่เข้าสู่ตำแหน่งสุดท้ายในช่องท้องส่วนบน

การเปลี่ยนแปลงของคุณแม่ อายุครรภ์ 10 สัปดาห์

ระดับฮอร์โมนที่สูงขึ้นจะงส่งผลทั้งด้านอารมณ์และด้านร่างกาย เป็นเรื่องปกติมากที่คุณจะตกใจง่ายหรือมีพื้นอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายอย่างน่าประหลาดใจ ตั้งแต่รู้สึกร่าเริงไปจึงถึงร้องไห้ง่าย การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพรวมถึงการมีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น เหงือกอาจนุ่มขึ้นและต่อมไทรอยด์บวมเล็กน้อย ให้แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง และใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำเนื่องจากขณะนี้ฟันของคุณไวต่อแบคทีเรียและคราบจุลินทรีย์มากขึ้น นัดตรวจทันตกรรมโดยแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบว่าคุณตั้งครรภ์เพื่อหลีกเลี่ยงการเอกซเรย์

อีกเพียง 2 สัปดาห์จะสิ้นสุดไตรมาสที 1 แล้ว คุณสามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้เลยว่าอาการที่เคยมีต่างๆ นั้นลดลง เช่น อาการแพ้ท้อง เป็นต้น

การตรวจสุขภาพครรภ์ในแม่อายุครรภ์ 10สัปดาห์

  • นัดฝากครรภ์ปกติ
  • อาจตรวจเลือดดูภาวะพันธุกรรม
  • ประมาณวันคลอดให้คุณแม่ได้ทราบ

อาหารบำรุงครรภ์สำหรับคุณแม่อายุครรภ์10สัปดาห์

ทารกเริ่มได้อาหารจากคุณโดยตรง เพราะรกเริ่มมีการทำงานสมบูรณ์แล้ว ในช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระวังอาหารที่บริโภคเข้าไป อาหารที่ไม่มีประโยชน์กับคุณ ก็จะให้ผลเช่นเดียวกับลูกของคุณ คุณควรงดการกินตับปริมาณมากๆ  และน้ำมันตับปลา หรืออาหารที่มีวิตามินเอสูง เพราะอาหารกลุ่มนี้จะมีกรดไขมันอิ่มตัวสามารถสะสมในร่างกายได้

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง :
1. ผศ.ดร.อรกัญญ์ ภูมิโครักษ์ใ(2555) .คู่มือการตั้งครรภ์สำหรับคุณแม่มือใหม่หน้า25 .กรุงเทพ ; สำนักพิพ์เอ็มไอเอส 

2.Your pregnancy: 10 weeks . เข้าถึงได้โดย. https://www.babycenter.com/6_your-pregnancy-10-weeks_1099.bc . [ค้นคว้าเมื่อ 27 กันยายน 2560]

3.10 weeks pregnant - what to expect.เข้าถึงได้โดย https://www.tommys.org/pregnancy-week-by-week/10-weeks-pregnant-what-to-expect . [ค้นคว้าเมื่อ 27 กันยายน 2560]