อายุครรภ์ 4 สัปดาห์ ลูกน้อยและคุณแม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร

26 September 2017
3946 view

อายุครรภ์ 4 สัปดาห์

พัฒนาการทารกในครรภ์ อายุครรภ์ 4 สัปดาห์

ตอนนี้ลูกเป็นบลาสโทซิสต์ซึ่งประกอบด้วยเซลล์หลายร้อยเซลล์เดินทางมาถึงรก แล้วเริ่มเกาะติดกับผนังมดลูก เซลล์เติบโตไปเป็นคอริโอนิกวิลไลซึ่งภายหลังจะกลายเป็นรก เอนไซม์ที่ปลดปล่อยออกมาจะเจาะชั้นบุมดลูก ทำให้มีการทำลายเนื้อเยื่อและให้เม็ดเลือดที่เป็นตัวให้อาหารแก่คอริโอนิกวิลไล กระบวนการฝังตัวใช้เวลาประมาณ 13 วัน เมื่อบลาสโทซิสต์ฝังตัวแล้ว เซลล์ของบลาสโทซิสต์จะเริ่มแบ่งเป็นชั้นๆ ชั้นบนกลายเป็นเอมบริโอและโพรงน้ำคร่ำ ส่วนชั้นล่างกลายเป็นถุงไข่แดง ถุงไข่แดงจะผลิดเม็ดเลือดสำหรับเอมบริโอจนกระทั่งไขกระดูกของเอ็มบริโอเองพร้อมที่จะรับช่วงต่อเอ็มบริโอจะแบ่งต่อไปเป็น 3 ชั้น

อายุครรภ์ 4 สัปดาห์ คุณแม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร

 ถ้าคุณสงสัยว่าอาจตั้งครรภ์ การทดสอบเลือดเท่านั้นที่จะให้ผลได้ถูกต้องที่สุดในเวลานี้ เนื่องจากชุดทดสอบการตั้งครรภ์สำหรับทดสอบที่บ้านนั้นจะไม่สามารถตรวจสอบฮอร์โมนในการตั้งครรภ์ที่ชื่อ ฮิวแมน คอริโอนิก โกนาโดโทรพิน (เอชซีจี) ในปริมาณน้อยๆ ได้ ในเวลานี้รกได้หลั่งฮอร์โมนนี้เข้าสู่กระแสเลือดของคุณแล้ว ในขณะที่รอดูว่าประจำเดือนจะมาหรือไม่ คุณอาจมีอาการแสดงของการตั้งครรภ์ที่คล้ายกับอาการแสดงก่อนมีประจำเดือนบางอย่าง เช่น พะอืดพะอม คัดเต้านม

อายุครรภ์ 4 สัปดาห์ ตรวจอะไรบ้าง

คุณแม่ตั้งครรภ์ส่วนใหญ่จะได้รับการตรวจยืนยันการตั้งครรภ์ ทางการแพทย์มีการตรวจ2 วิธี คือ การตรวจปัสสาวะ ซึ่งคุณแม่สามารถซื้อมาตรวจเองได้ แต่ บางรายอาจยังตรวจไม่พบว่าตั้งครรภ์ อาจมีการตรวจระดับฮอร์โมนเพิ่มเติมเรียกว่า การตรวจฮอร์โมน hCG  การตรวจดังกล่าวเป็นการตรวจ เป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากเซลล์ของรก ระดับของฮอร์โมนจะเริ่มตรวจพบเมื่อ 11 วันหลังจากการมีปฏิสนธิ และจะตรวจพบในปัสสาวะหลังจากปฏิสนธิ 12-14 วัน ระดับฮอร์โมนจะมีค่าเพิ่มขึ้น 2 เท่าทุก 3 วันระดับฮอร์โมนจะขึ้นสูงสุดที่ 8-11 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ หลังจากนั้นค่าจะลดลงและคงที่ตลอดการตั้งครรภ์i

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับฮอร์โมน hCG

  • ร้อยละ 85 ของผู้ตั้งครรภ์จะมีค่าฮอร์โมนเป็น 2 เท่าทุก2-3วัน และเมื่ออายุครรภ์มากขึ้นก็อาจจะใช้เวลานานขึ้นซึ่งอาจจะเป็น 2 เท่าทุก 4 วัน
  • การแปรผลค่าฮอร์ต้องระวัง ผู้ตั้งครรภ์บางท่านค่าฮอร์โมนไม่สูง แต่ทารกก็แข็งแรง ดังนั้นควรจะใช้การตรวจชนิดอื่น เช่น ultrasound ร่วมด้วยในการแปรผล
  • ระดับฮอร์โมนน้อยกว่า 5mIU/ml แสดงว่าไม่ตั้งครรภ์ ค่าฮอร์โมนมากกว่า 25mIU/ml แสดงว่าตั้งครรภ์
    หากระดับฮอร์โมนอยู่ระหว่าง 1,000-2,000 mIU/ml จะต้องใช้การตรวจ ultrasound ตรวจทางช่องคลอดเพื่อดูทารก ดังนั้นครรภ์อ่อนๆจะต้องอาศัยทั้งการตรวจฮอร์โมน และ ultrasound
  • การตรวจฮอร์โมนเพียงครั้งเดียวไม่เพียงพอที่จะวินิจฉัย ในกรณีที่มีปัญหาในการวินิจฉัยจะต้องมีการเจาะเลือดซ้ำ
  • ไม่ควรใช้ระดับฮอร์โมนในการคาดการณ์วันครบกำหนดคลอด

ระดับฮอร์โมน hCG แยกเป็นสัปดาห์ หลังจากประจำเดือนครั้งสุดท้าย LMP (gestational age)

  • 3สัปดาห์ LMP: 5 – 50 mIU/ml
  • 4สัปดาห์ LMP: 5 – 426 mIU/ml
  • 5สัปดาห์ LMP: 18 – 7,340 mIU/ml

การบำรุงครรภ์ที่เหมาะสมกับคุณแม่อายุครรภ์4สัปดาห์

ตัวอ่อนฝังตัวในมดลูก ช่วงนี้เองที่คุณเริ่มรู้สึกแปลกๆ ของอาการแพ้ท้อง ที่เป็นสัญลักษณ์ที่บอกให้คุณได้รู้ว่าคุณกำลังตั้งครรภ์แล้ว อาการแปลกๆ เหล่านี้อาจทำให้คุณอยากกินอาหารแปลกๆ ที่ปกติไม่เคยชอบ หรืออยากกินอาหารที่มีรสเปรี้ยวการตามใจปากบริโภคอาหารเหล่านี้เข้าไปมากอาจ ทำให้คุณขาดสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของลูกน้อยในครรภ์ของคุณ ได้ช่วงที่ตัวอ่อนกำลังฝังตัวในเยื่อบุผนังมดลูก คุณจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง เพราะมันจะช่วยสร้างฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นสารสำคัญที่นำเอาออกซิเจนมาสู่ตัวอ่อนได้ คุณสามารถได้รับธาตุเหล็กจากอาหารกลุ่มธัญพืชต่างๆ ถั่ว ตระกูลต่างๆ ผักขม และผงกะหรี่

เรียบเรียงโดย  : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง : 
1 ผศ.ดร.อรกัญญ์ ภูมิโครักษ์ใ(2555) .คู่มือการตั้งครรภ์สำหรับคุณแม่มือใหม่หน้า13 .กรุงเทพ ; สำนักพิพ์เอ็มไอเอส 

2.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฮอร์โมนhCG.เข้าถึงได้โดย

 .https://www.siamhealth.net/public_html/mother_child/Pregnancy/hcg.html  . [ค้นคว้าเมื่อ 29 กันยายน 2560]

3.4 weeks pregnant - what to expect.เข้าถึงได้โดย. https://www.tommys.org/pregnancy-week-by-week/4-weeks-pregnant-what-to-expect . [ค้นคว้าเมื่อ 29 กันยายน 2560]

34.Your pregnancy: 4 weeks. เข้าถึงโดย. https://www.babycenter.com/6_your-pregnancy-4-weeks_1080.bc .[ค้นคว้าเมื่อ 29 กันยายน 2560]

บทความที่เกี่ยวข้อง