วัคซีนในเด็กมีอะไรบ้าง

03 December 2017
14029 view

วัคซีน

วัคซีน มีความจำเป็นมากในการป้องกันโรค เพราะเด็กแรกเกิดไม่มีภูมิต้านทาน เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย โดยวัคซีนมีทั้งหมด 2 กลุ่ม คือ วัคซีนบังคับ หรือ Expanded Programme for Immunization (EPI ) เด็กจำเป็นต้องได้รับตั้งแต่แรกเกิด – 15 ปี โดยรวมทั้งสิ้น 6 ชนิด และวัคซีนเสริม เป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพดี มีประโยชน์ในการป้องกันโรคเช่นกัน คุณพ่อคุณแม่สามารถดูรายละเอียดของวัคซีนในเด็กแต่ละชนิด ตารางวัคซีน2561 และแพคเกจวัคซีน2561 ได้ตามชื่อรายละเอียดด้านล่างค่ะ

วัคซีนบังคับ

วัคซีนบังคับ หมายถึง วัคซีนที่เด็กไทยทุกคนต้องได้รับ จำเป็นต้องฉีดทุกคนและครบทุกเข็ม แต่การฉีดต่างสถานที่ อาจมีชื่อวัคซีนที่แตกต่าง เนื่องจากมีหลากหลายบริษัทที่ผลิตวัคซีนชนิดนั้นๆ หากสงสัยคุณแม่ควรปรึกษาหรือสอบถามพยาบาลหรือกุมารแพทย์ มีดังต่อไปนี้

 1. วัคซีนป้องกันวัณโรค
 2. วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี
 3. วัคซีน ป้องกัน3โรค คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน
 4. วัคซีนป้องกันเชื้อโปลิโอ
 5. วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 6. วัคซีนป้องกันโรค หัด คางทูม หัดเยอรมัน

วัคซีนเสริม/วัคซีนเผื่อเลือก

วัคซีนเสริม หมายถึง  วัคซีนที่มีประสิทธิภาพดี มีประโยชน์ในการป้องกันโรค แพทย์แนะนำให้ฉีดในเด็กทั่วไป แต่ไม่ได้อยู่ในแผนวัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข กล่าวคือ คุณพ่อคุณแม่จะพิจารณาให้ลูกฉีดหรือไม่ก็ได้  เพราะมีราคาค่อนข้างสูง ปัจจุบัน วัคซีนพิเศษได้พัฒนาโดยการรวมหลายๆวัคซีนในเข็มเดียว จึงเป็นข้อดีที่ว่าเจ็บครั้งเดียวได้ภูมิคุ้มกันหลายโรค

 1. วัคซีนเสริมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนชนิดไร้เซลล์
 2. วัคซีนเสริมป้องกันโปลิโอชนิดฉีด
 3. วัคซีนเสริมป้องกันเชื้อฮิบ
 4. วัคซีนเสริมป้องกันโรคอีสุกอีใส
 5. วัคซีนเสริมป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ
 6. วัคซีนเสริมนป้องกันไอพีดี (หรือนิวโมคอคคัส คอนจูเกต)
 7. วัคซีนเสริมนป้องกันโรคอุจจาระร่วงโรต้า
 8. วัคซีนเสริมไข้หวัดใหญ่
 9. วัคซีนเสริมไวรัสฮิวแมนแปปิลโลมา (เอชพีวี)มะเร็งปากมดลูก
 10. วัคซีนเสริมไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็น
 11. วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
 12. วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก
 13. วัคซีนรวม

ตารางวัคซีน2561

ราคาวัคซีน