ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ดีไหม ??? แพคเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่แนะนำ

25 July 2017
16719 view

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่คืออะไร

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นวัคซีนชนิดฉีด มีฤทธิ์สร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ได้ง่ายและบ่อย โดยทั่วไปแล้ววัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่ละชุดจะประกอบด้วยสารวัคซีนต่อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 3 ชนิด คือ อินฟลูเอนซาเอ H3N2 (influenza A H3N2) ,อินฟลูเอนซาเอ H1N1 (influenza A H1N1) และอินฟลูเอนซาบี (influenza B) วัคซีนไข้หวัดใหญ่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรค แต่ผู้ฉีดวัคซีนแล้วยังอาจเป็นไข้หวัดใหญ่ได้แต่อาการจะน้อยลง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไม่ป้องกันไข้หวัดทั่วไปที่เกิดจากเชื้ออื่นๆ

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แล้วทำไม ยังเป็นไข้หวัดใหญ่อยู่

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า ประสิทธิภาพของวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ในปี2560 โดยรวมสามารถป้องกันได้เพียง 42 เปอร์เซ็นต์ เป็นข้อมูลของสำนักงานควบคุมป้องกันโรค สหรัฐอเมริกา  เมื่อจำแนกตามสายพันธุ์แล้ว พบว่า...

 • ไข้หวัดใหญ่ เอ สายพันธุ์ H3N2 มีประสิทธิภาพต่ำสุด ป้องกันโรคได้เพียง 34 เปอร์เซ็นต์ 
 • ไข้หวัดใหญ่ เอ สายพันธุ์ H1N1 2009 มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค ได้ 54 เปอร์เซ็นต์ 
 • ไข้หวัดใหญ่ บี สามารถป้องกันโรคได้ร้อยละ 55-60 

แต่ในปีนี้ประเทศไทย การระบาดของไข้หวัดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็น ไข้หวัดใหญ่ เอ H3N2 ดังนั้น ประสิทธิภาพของ ว้คซีนจึงไม่ดีเท่าที่ควร ประสิทธิภาพที่ต่ำ ก็คงไม่ต้องโทษ แพทย์ หรือโรงพยาบาล ของประเทศไทย ถ้าฉีดแล้วยังเป็นไข้หวัดใหญ่ ถ้าโทษต้องโทษ องค์การอนามัยโลก และ บริษัทวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ที่คาดคะเนสายพันธุ์ไวรัส ไม่ตรงกับการระบาดของโรค อีกทั้งไวรัส ที่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์เร็วไปหน่อย

ใครบ้างต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ดังนี้

 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์4 เดือนขึ้นไป
 2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
 3. ผู้มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
 4. บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 5. ผู้มีน้ำหนักตัว มากกว่า 100 กิโลกรัม
 6. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
 7. ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย
 8. ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมผู้ติดเชื้อ เอชไอวีที่มีอาการ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฉีดอย่างไร

วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ในเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการฉีด แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้โรคหวัดใหญ่ ก่อนฤดูที่มีการระบาด ในประเทศไทยสามารถฉีดได้ 2 ช่วง คือก่อนฤดูฝน(เดือนพฤษภาคม) และช่วงก่อนฤดูหนาว(เดือนตุลาคม) วัคซีนนี้ต้องฉีดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก 1 ปี ถ้าต้องกันอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในแต่ละปี เชื้อไวรัสมีการกลายพันธ์และวัคซีนมีการผลิตใหม่ทุกปี สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี ที่รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นปีแรกควรได้รับ 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 1 เดือน

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ มีผลข้างเคียงอย่างไร

ผลข้างเคียงเมื่อฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อาจจะมีอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีด มีไข้ ปวดเมื่อย มักจะเริ่มไม่นานหลังฉีด อาการดังกล่าวจะหายภายใน 1-2 วัน การแพ้ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตมีน้อยมาก ถ้าหากเกิดขึ้นจะปรากฏภายใน 2-3 นาที ถึง 2-3 ชั่วโมงหลังฉีก โดยอาจมีอาการหายใจไม่สะดวก เสียงแหบ หรือหายใจมีเสียงดัง ลมพิษ ซีดขาว อ่อนเพลีย หัวใจเต้นเร็ว วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม หมดสติได้ การดูแลรักษาอาการข้างเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีด ให้ประคบด้วยผ้าเย็น หากมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ ในขนาดที่เหมาะสม หากมีอาการรุนแรง หรือเป็นมาก ควรปรึกษาแพทย์ทันที และแจ้งอาการให้แพทย์ทราบโดยละเอียด

ใครบ้างที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้

ผู้มีภาวะดังต่อไปนี้ไม่ควรรับหรือควรเลื่อนการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

 1. เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน
 2. คนที่มีประวัติแพ้ไข่ไก่อย่างรุนแรง เพราะ วัคซีนผลิตในไข่ไก่
 3. ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วมีอาการแพ้อย่างรุนแรง
 4. ขณะที่กำลังมีไข้สูง กรณีเป็นหวัดเล็กน้อย ไม่มีไข้ สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ (หากมีไข้หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือโรคประจำตัว มีอาการกำเริบ ควบคุมไม่ได้ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อน)

ราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่แพงไหม

 • โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง เปิดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ปี 2017 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จะเสียค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลรัฐประมาณ 300-600 บาท
 • โรงพยาบาลเอกชน เริ่มตั้งแต่ 400-1,500 บาท ขึ้นอยู่กับรูปแบบการให้บริการ จำนวนสายพันธุ์ที่ป้องกันได้ และกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ตัวอย่าง แพคเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่

เนื่องจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นวัคซีนสำหรับทุกเพศทุกวัย แต่ละโรงพยาบาลจึงออกแพคเกจวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ออกมามากมาย เพื่อรองรับความต้องการของประชาชน

ตัวอย่าง ดังนี้

 • โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง

 • ราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่โรงพยาบาลศิครินทร์

การฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยป้องกัน และลดความรุนแรงของโรค

ราคา 550-690 บาท

ขอบคุณภาพจากโรงพยาบาลศิครินทร์

เว็บไซต์: www.sikarin.com

 • ราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่โรงพยาบาลกรุงเทพ

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 890 บาท

ขอบคุณภาพจาก โรงพยาบาลกรุงเทพ

www.bangkokhospital.com

 • ราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 1,100 บาท เงื่อนไขตามที่โรงพยาบาลกำหนด

ขอบคุณภาพจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

เว็บไซต์: www.bumrungrad.com

 • ราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่โรงพยาบาลบางปะกอก 8

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ราคา 400 บาท

ขอบคุณภาพจาก โรงพยาบาลบางปะกอก 8

เว็บไซต์: www.bangpakok8.com

 • ราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่โรงพยาบาลบางโพ

ราคา 690 บาท

ขอบคุณภาพจาก โรงพยาบาลบางโพ

เว็บไซต์: http://bangpo-hospital.com

 • ราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ราคา 790 บาท

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคาเริ่มต้น 600 บาท

ขอบคุณภาพจาก โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

เว็บไซต์: www.saintlouis.or.th

 • ราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่โรงพยาบาลพญาไท 2

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ราคา 850 บาท

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 990 บาท

ขอบคุณภาพจาก โรงพยาบาลพญาไท 2

เว็บไซต์: www.phyathai.com

 • ราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่โรงพยาบาลเปาโล

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 990 บาท

ขอบคุณภาพจาก โรงพยาบาลเปาโล

เว็บไซต์: www.paolohospital.com

 • ราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็ก (อายุต่ำกว่า 3 ขวบ) ราคา 890 บาท

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่ ราคา 950 บาท

ขอบคุณภาพจาก โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น

เว็บไซต์: www.kasemrad.co.th/Prachachuen

 • ราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์

ราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็ก (อายุต่ำกว่า 3 ขวบขึ้นไป) ราคาเข็มละ 800 บาท

รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว

ขอบคุณภาพจากโรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศร์

เว็บไซต์: www.kasemrad.co.th/Rattanatibeth

 • ราคาวัคซีนไข้หวัดใหญ่โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ บางแค

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ราคา 750 บาท

ขอบคุณภาพจาก โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ บางแค

เว็บไซต์: www.kasemrad.co.th/Bangkae

คุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่สนใจพาครอบครัวเข้ารับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สามารถติดต่อไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่

1. วัคซีนในเด็กมีอะไรบ้าง

2. อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน

3. วัคซีนเสริม

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team 

อ้างอิง :

1.มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์.อาจารย์จันทนา ห่วงสายทอง. “วัคซีนไข้หวัดใหญ่..ที่นี่มีคำตอบ”.เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/Q48k7m .[ค้นคว้าเมื่อ 26 กันยายน 2560]

2.Thai PBS NEWS.ข่าวไทยพีบีเอส ;วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560.ฉีดฟรี “วัคซีนไข้หวัดใหญ่” โฟกัสกลุ่มเสี่ยง 3.5 ล้านโดส.เข้าถึงได้จาก https://news.thaipbs.or.th/content/262904 .[ค้นคว้าเมื่อ 26 กันยายน 2560]

3.เดลินิวส์.ข่าวเดลินิวส์;อังคารที่ 26 กันยายน 2560. “วัคซีนไข้หวัดใหญ่กับเรื่องที่ควรรู้”.เข้าถึงได้จาก https://www.dailynews.co.th/regional/585161 .[ค้นคว้าเมื่อ 26 กันยายน 2560]

4.Wikipedia.“Influenza vaccine” .เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Influenza_vaccine .[ค้นคว้าเมื่อ 26 กันยายน 2560]

5.Vaccines.gov ;A federal government Website managed by the U.S. Department of Health and Human Services. “Vaccines to Prevent Influenza (Flu)”.เข้าถึงได้จาก https://www.vaccines.gov/diseases/flu/index.html .[ค้นคว้าเมื่อ 26 กันยายน 2560]