ราคาวัคซีนแต่ละชนิด ราคาวัคซีนบังคับ ราคาวัคซีนเสริม

15 December 2017
84741 view

ราคาวัคซีน

วัคซีนราคาเท่าไหร่? เป้นคำถามที่คุณแม่หลายๆท่านกำลังหาคำตอบ เนื่องจากวัคซีน กลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญกับเด็กในแต่ละช่วงวัยไปแล้ว คุณแม่จึงจำเป็นต้องศึกษาในเรื่องของการรับวัคซีนแต่ละประเภท แต่ละชนิดของลูกน้อย รวมถึงต้องศึกษาเรื่องแพคเกจราคา ของวัคซีนด้วย เพราะเรื่องของราคาก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะเกี่ยวเนื่องถึงประสิทธิภาพของวัคซีนด้วย Mama Expert จึงได้รวบรวม ราคาของวัคซีนแต่ละประเภท แต่ละชนิด ทั้งวัคซีนบังคับ วัคซีนเสริม วัคซีนเผื่อเลือก มาให้คุณแม่ได้ศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องของปัจจัยก่อนพาลูกน้อยเข้ารับการฉีดวัคซีนค่ะ แม่ๆมาดูกันเลย.. 

ตารางราคาวัคซีนบังคับ ของโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน

ชื่อวัคซีน โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน หมายเหตุ
วัคซีนป้องกันวัณโรค-วัคซีนบีซีจี (BCG) ฟรี เข็มละ 324 บาท ฉีดตั้งแต่เด็กแรกเกิด
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี (HBV) เข็มละ 300-500 บาท เข็มละ 600-1200 บาท ยังไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาล

วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน

DTwP,DTaP และ Tda

ราคา 495 บาท เข็มละ 2200 บาท ยังไม่ร่วมค่าบริการของโรงพยาบาล
วัคซีนป้องกันเชื้อโปลิโอ  ชนิดหยอด 30 บาท ชนิดฉีด 590 บาท อาจฉีดร่วมกับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน
วัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบ  ( JE )ฉีดฟรี (HIB) 530 บาท ยังไม่ร่วมค่าบริการของโรงพยาบาล
วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน ( MMR )  เข็มละ300-700 บาท  เข็มละ500-1200 บาท ยังไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาล

ตารางราคาวัคเสริม วัคซีนเผื่อเลือก ของโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน

ชื่อวัคซีน โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน หมายเหตุ
วัคซีนเสริมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน    ชนิดไร้เซลล์ หรือที่เรียกว่า DTaP  เข็มละ 988 บาท 900 บาทขึ้นไป ยังไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาล
วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีดหรือ IVP เข็มละ 300-500 บาท เข็มละ 400-700บาท ยังไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาล

วัคซีนป้องกันเชื้อฮิบ

ราคา1,000-5,000 บาท ราคา1,000-5,000 บาท

ยังไม่ร่วมค่าบริการของโรงพยาบาล

ส่วนใหญ่แล้วจะฉีดรวมกับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-โปลิโอชนิดฉีด

วัคซีนเสริมป้องกันโรคอีสุกอีใส ราคา 800-1000 บาท  ราคา 1300 – 2000 บาท ยังไม่ร่วมค่าบริการของโรงพยาบาล
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ เข็มละ 1,800 บาท เข็มละ 2,000 บาท ยังไม่ร่วมค่าบริการของโรงพยาบาล
 วัคซีนไอพีดี

วัคซีนไอพีดี 10 สายพันธุ์ราคาประมาณ 1,700 บาท

ชนิด 13 สายพันธุ์ ราคาประมาณ  2,300 บาท

วัคซีนไอพีดี 10 สายพันธุ์ 4 เข็ม ราคาประมาณ 7,990 บาท

ชนิด 13 สายพันธุ์ ราคาเข็มละประมาณ  3,700 บาท

ยังไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาล
วัคซีนโรต้า

ชนิดหยอด ราคาจะอยู่ที่ 800-1000 บาทต่อครั้ง

ชนิดฉีด ราคาจะอยู่ที่เข็มละ 1000-2000 

ชนิดหยอด ราคาจะอยู่ที่ 800-1000 บาทต่อครั้ง

ชนิดฉีด ราคาจะอยู่ที่เข็มละ 1000-2000 

ยังไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาล
วัคซีนไข้หวัดใหญ่

กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง รีบการฉีดฟรี

บุคคลทั่วไป 300-600 บาท

เริ่มตั้งแต่ 400-1,500 บาท

ยังไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาล
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV

เข็มละ 2,000-4,000 บาท

เข็มละ 2,000-4,000 บาท

แพคเกจฉีด 2 เข็ม ราคาจะอยู่ที่ 4,000-6,000 บาท

แพคเกจฉีด 3 เข็ม ราคาจะอยู่ที่ 6,000-10,000 บาท

ยังไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาล
วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็น

100 – 300 บาท

400 – 600 บาท

ยังไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาล
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ERIG/HRIG 700 บาท/ขวด

rabie vaccine 340 บาท/ขวด

dT vaccine 30 บาท/เข็ม

เข็มละ 500 บาท(ฉีดเพียง 5-6 เข็ม)

ยังไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาล
วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

-

Dengvaxia 3 เข็ม ราคา 9,600 บาท

(เฉพาะค่ายา)

***ตารางการเปรียบเทียบราคาวัคซีน ของโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งราคาของวัคซีนอาจขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัคซีน ชนิดของวัคซีน และการให้บริการของแต่ละโรงพยาบาลค่ะ ตารางนี้เป็นตารางประมาณราคาของวัคซีน จากการสำรวจของ Mamaexpert Editorial Team เท่านั้น

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่

1. วัคซีนในเด็กมีอะไรบ้าง

2. อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน

3. วัคซีนเสริม

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team