ข้อดีข้อเสียของวัคซีนรวม 5 โรค และวัคซีนรวม 6 โรค ที่คุณแม่ควรรู้

20 March 2015
48567 view

วัคซีนรวม


วัคซีนรวม วัคซีนพิเศษ 

ปัจจุบันวัคซีนรวม มี 2 ชนิดคือ วัคซีนรวม 5 โรค และวัคซีนรวม 6 โรค

ตัวอย่างวัคซีนรวม6โรค 

 1. วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
 2. วัคซีนป้องกันโรคไอกรน
 3. วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก
 4. วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
 5. วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ
 6. วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี 

ตัวอย่างวัคซีนรวม 5 โรค

จะต่างกันตรงที่ ไม่มีวัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี รวมอยู่ด้วยเท่านั้นเอง  ส่วนตัวยาอื่นๆเหมือนกันทั้งหมด

 1. วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ
 2. วัคซีนป้องกันโรคไอกรน
 3. วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก
 4. วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ
 5. วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ

การฉีดวัคซีนรวม 5 โรค ดังนั้นตารางการฉีดจะต่างกัน โดยจะต้องฉีดแยกวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีที่อายุ1เดือนก่อน 1 เข็ม  โดยปกติวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีในเด็กต้องได้อย่างน้อย3เข็ม ที่อายุแรกเกิด, 1-2 เดือน (1เดือนถ้าแม่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี) และเข็มสุดท้ายที่อายุมากกว่าหรือเท่ากับ6เดือน

การฉีดวัคซีนรวม 6 โรค จะได้รับการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ทั้งหมด 4 ครั้ง  รวมเมื่อแรกเกิดด้วย( ถือเป็นข้ออนุโลม) และถ้าแม่เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีจะต้องได้เพิ่มที่อายุ1เดือน อีกครั้งก็จะรวมทั้งหมดเป็น 5 เข็ม

การให้วัคซีนรวม 5 โรค และ วัคซีนรวม6 โรค จะเป็นดังนี้ 

 • แรกเกิด วัคซีนตับอักเสบบีเข็มที่1วัคซีนวัณโรค
 • 1เดือน วัคซีนตับอักเสบบีเข็มที่2 ตรวจสุขภาพปกติหลังคลอด
 • 2เดือน วัคซีนรวม5โรคเข็มที่1 คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ (Hib)
 • 4เดือน วัคซีนรวม5โรคเข็มที่2 คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ (Hib)
 • 6เดือน วัคซีนรวม6โรคเข็มที่ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ (Hib) ตับอักเสบบี
 • 18 เดือน และ 4-6 ขวบ กระตุ้นคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ

ข้อดีของวัคซีนรวม

 1. สะดวก ไม่ต้องนัดบ่อครั้ง
 2. ลูกเจ็บตัวน้อยกว่าถ้าเป็น6โรคก็เจ็บน้อยกว่า5โรค
 3. ผลข้างเคียงน้อยลง เช่น วัคซีนคอตีบเป็นแบบไร้เซลล์ มีไข้สูงน้อยกว่าแบบเต็มเซลล์
  โปลิโอแบบฉีด ความเสี่ยงในการเกิดผลข้างเคียงระบบประสาทน้อยกว่าแบบหยอด ส่วนมากพบว่าไม่มีไข้

ข้อเสียของวัคซีนรวม

 1. ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงไม่ฟรี ต้องจ่ายเองทุกเข็ม
 2. มีผลข้างเคียงทั่วไปที่อาจพบได้ เช่น มีไข้   ร้องกวน ปวดบวมที่ฉีด

อายุและวันนัดอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของกุมารแพทย์ ให้ยึดวันัดจากเเพทย์เป็นหลักค่ะ

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่

1. วัคซีนในเด็กมีอะไรบ้าง

2. อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน

3. วัคซีนเสริม

 เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team

บทความที่เกี่ยวข้อง