ป้องกันโรคร้ายจากยุงด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

14 December 2017
1080 view

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ โดยมียุงลายเป็นพาหะนำเชื้อไปสู่คน ปัจจุบันมีวัคซีนไข้เลือดออกที่ป้องกันเชื้อชนิดนี้ได้ครบทุกสายพันธ์ุ คือ CYD-TDV หรือเรียกว่า Denvaxia ถูกคิดค้นและพัฒนาจนเริ่มใช้กับคนได้จริงเป็นครั้งแรกที่ประเทศเม็กซิโก วัคซีนนี้ผลิตขึ้นมาจากไวรัสที่มีชีวิตและถูกทำให้อ่อนฤทธิ์ลงเมื่อฉีดเข้าไปในร่างกายแล้ว จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติต่อโรคไข้เลือดออกแต่แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่ 100% เสมอไป

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกคืออะไร

เป็นวัคซีนผลิตจากเชื้อไวรัสมีชีวิต แต่ถูกทำให้ฤทธิ์อ่อนลงจนไม่สามารถก่อโรคในคนได้ ใช้ฉีดกระตุ้นเพื่อให้ร่างกายสร้างสารภูมิต้านทาน ช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสเดงกี่  (Dengue) สาเหตุของโรคไข้เลือดออกได้ครอบคลุมทั้ง 4 สายพันธุ์ แต่ระดับการป้องกันเชื้อแต่ละสายพันธุ์จะแตกต่างกัน ส่วนประสิทธิภาพของวัคซีนต่อการป้องกันโรคโดยรวมเมื่อฉีดครบจำนวน 3 เข็มตามกำหนดอยู่ที่ประมาณ 65.6 เปอร์เซ็นต์ แต่ขึ้นอยู่กับสุขภาพของผู้รับวัคซีนด้วย ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของวัคซีนในคนที่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเดงกี่จะสูงกว่าคนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันมาก่อน

ใครบ้างที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 9-45 ปี ที่อาศัยอยู่ในแหล่งระบาดของโรคไข้เลือดออก

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกฉีดอย่างไร

ผู้ที่มีอายุ 9-45 ปี จะได้รับวัคซีนทั้งหมด 3 เข็ม แต่ละเข็มระยะเวลาห่างกัน 6 เดือน โดยฉีดวัคซีนเข้าใต้ชั้นผิวหนังบริเวณต้นแขน ครั้งละ 0.5 มิลลิลิตร 

วัคซีนไข้เลือดออกมีผลข้างเคียงอย่างไร

เมื่อได้รับวัคซีนไปแล้วบางคนอาจมีอาการปวดศีรษะและมีไข้ได้ กลุ่มนี้อาจพบได้ 1 ใน 10 บางคนอาจมีอาการเวียนหัว ไอ เจ็บคอ มีผื่นคัน กลุ่มนี้ก็พบได้น้อยลงไปอีก อยู่ที่ 1 ใน 100 ส่วนถ้ารุนแรงกว่านั้น คือ มีผลต่อระบบประสาทนี่เรียกว่าน้อยมาก ๆ มากกว่าอัตรา 1 ใน 10,000 แต่จากรายงานจนถึงปัจจุบันยังไม่มีพบภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงดังกล่าวเลย

ใครบ้างที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกได้

- บุคคลที่แพ้ส่วนประกอบของวัคซีน

- ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน

- สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกราคาเท่าไหร่

- วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก Dengvaxia 3 เข็ม (เฉพาะค่ายา) ราคา 9,600 บาท

อย่างไรก็ตาม การพิจารณาให้วัคซีนไข้เลือดออกในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ร่วมกับการควบคุมพาหะนำโรคโดยการกำจัดยุงลายและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และการใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองอยู่เสมอ หากมีอาการป่วยที่สงสัยไข้เลือดออกให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย และรับการรักษาอย่างทันท่วงที เป็นวิธีที่จะช่วยป้องกันความสูญเสียที่เกิดจากโรคไข้เลือดออกได้ ไม่มีใครอยากป่วยเป็นไข้เลือดออกและไม่มีใครอยากเห็นคนรอบตัวป่วยด้วยโรคนี้ ดังนั้นการรับมือกับโรคด้วยการป้องกันและรักษาอย่างถูกวิธีคือสิ่งที่ต้องตระหนักอยู่เสมอ 

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่

1. วัคซีนในเด็กมีอะไรบ้าง

2. อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน

3. วัคซีนเสริม

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง

  1. วัคซีน...น่ารู้.สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.เข้าถึงได้จาก file:///C:/Users/OK%20COM/Downloads/[jCMS]-371_pidst_20100423101913_filekhow.pdf. [ค้นคว้าเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560].
  2. คำแนะนำประชาชน เรื่อง การนำวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกมาใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันควบคุมโรคในประเทศไทย.กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข.เข้าถึงได้จาก http://www.ddc.moph.go.th/index.php. [ค้นคว้าเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560].