วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี วัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กไทย

06 December 2017
5132 view

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี จัดเป็นวัคซีนพื้นฐานสำหรับเด็กไทย ให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อจำนวนสามครั้งคือ เมื่อแรกเกิด อายุ 1-2 เดือน และ 6 เดือน หากเป็นทารกที่คลอดจากมารดาซึ่งเป็นพาหะของโรคตับอักเสบบี อาจพิจารณาให้อิมมูโนโกลบุลินร่วมด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ

ส่วนทารกที่คลอดก่อนกำหนดซึ่งมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2000 กรัม แนะนำให้ฉีดวัคซีนจำนวนสี่ครั้ง ครั้งแรกเมื่อแรกเกิด และอีกสามครั้งหลังจากทารกมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นกว่า 2000 กรัมหรือมีอายุมากกว่า 1 เดือน

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี คืออะไร

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ตัวย่อภาษอังกฤษคือ HBV ฉีดทั้งหมด จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ เมื่ออายุ 026 เดือน สำหรับคุณแม่ที่เป็นภาหะโรคไวรัสตับอักเสบบี  จะต้องฉีดตามนี้ 0 1 6 เดือน หรือตามที่กุมารแพทย์กำหนดค่ะ  สรรพคุณของวัคซีนตับอักเสบบีคือ ใช้สำหรับสร้างภูมิคุ้มกันฯแบบ Active immunization หมายถึง เมื่อร่างกายได้รับวัคซีนป้องกันโรคแล้ว ร่างกายของมนุษย์จะสามารถถูกกระตุ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันฯเฉพาะโรคนั้นขึ้นมาได้ กรณีวัคซีนตับอักเสบบีก็คือเพื่อป้องกันไวรัสตับอักเสบบี มีผลลัพธ์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและก่อโรคได้ในมนุษย์ค่ะ

ใครบ้างที่ต้องฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

 1. บุคคลากรทางการแพทย์
 2. ผู้ป่วยที่ได้รับผลิตภัณฑ์เลือดเป็นประจำเช่น นักปฏิบัติการในห้องทดลอง/ห้องปฏิบัติการ
 3. ผู้ที่อาศัยหรือทำงานในสถานที่สำหรับดูแลคนเช่น เด็กในสถานรับเลี้ยงหรือผู้ดูแลเด็ก นักโทษและผู้คุมนักโทษ เป็นต้น
 4. บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ บุคคลที่ฉีดสาร/ยาเสพติด นักท่องเที่ยวในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสอักเสบบี
 5. ทารกที่เกิดจากมารดาเป็นพาหะของโรคไวรัสตับอักเสบบี
 6. บุคคลที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ
 7. ผู้ป่วยโรคตับชนิดเรื้อรัง หรือผู้ป่วยพาหะโรคไวรัสตับอักเสบซี
 8. ผู้ที่ติดสุราเรื้อรัง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ฉีดหน้าขา

ดังนั้นเด็กและผู้ใหญ่ทุกคนที่ไม่มีหลักฐานของการติดเชื้อหรือได้รับวัคซีนมาก่อนควรจะได้รับวัคซีนนี้ ไม่แนะนำให้ตรวจหาภูมิหลังจากการได้วัคซีนครบ (anti-HBs antibody) และไม่แนะนำให้ฉีดกระตุ้นซ้ำหลังได้วัคซีนครบแม้ว่าจะตรวจพบระดับภูมิต่ำลง 

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี มีผลข้างเคียงอย่างไร

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี เช่น มีไข้ต่ำ ๆ ปวดบวมบริเวณที่ฉีด พบได้น้อย และส่วนใหญ่จะมีอาการไม่เกิน 24 ชั่วโมง ห้ามให้วัคซีนตับอักเสบบีในผู้ที่มีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงต่อวัคซีนหรือส่วนประกอบของวัคซีนค่ะ

ใครบ้างที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

 1. แพ้ yeast
 2. แพ้วัคซีน
 3. ยังไม่หายจากการป่วยเฉียบพลัน
 4. บุคคลที่ตั้งครรภ์
 5. บุคคลที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

ราคาวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

ราคาวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีในโรงพยาบาลรัฐ หากกุมารแพทย์ที่รับผิดชอบได้พิจารณาว่าเด็กต้องได้รับวัคซีนดังกล่าว เนื่องจากกรณีเช่น คุณแม่เป็นไวรัสตับอักเสบบี เด็กแรกเกิดสามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีได้ฟรีที่โรงพยาบาลรัฐ ค่ะ ส่วนราคาของผู้ใหญ่ราคาจะอยู่ที่ เข็มละ 300-500 บาท ยังไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาลค่ะ

ราคาวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีในโรงพยาบาลเอกชน ราคาจะอยู่ที่ เข็มละ 600-1200 ยังไม่ร่วมค่าบริการของโรงพยาบาลค่ะ

(ราคาวัคซีน อาจมีความแตกต่างกันแล้วแต่ประสิทธิภาพของวัคซีนและการให้บริการของโรงพยาบาลแต่ละแห่งค่ะ)

วัคซีน มีความจำเป็นมากในการป้องกันโรค เพราะเด็กแรกเกิดไม่มีภูมิต้านทาน เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพื่อสุขภาพที่ดีของลูกน้อยค่ะ อย่าลืมพาลูกน้อยที่เรารักไปรับวัคซีนนะคะคุณพ่อคุณแม่

บทความแนะนำสำหรับคุณแม่

1. วัคซีนในเด็กมีอะไรบ้าง

2. อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน

3. วัคซีนเสริม

เรียบเรียงโดย : Mamaexpert Editorial Team

อ้างอิง

1. สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย.โอฬาร พรหมาลิขิต และคณะ.“วัคซีน….น่ารู้”.วัคซีนตับอักเสบบี ผู้ต่อสู้กับมะเร็งตับว;หน้า 13-15.กรุงเทพฯ.[ค้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560]

2. หอสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา.สถาบันสุขภาพแห่งชาติ.Koren G.Hepatitis B vaccine in pregnancy: maternal and fetal safety.เข้าถึงได้จาก https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1827584. [ค้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560]