วัคซีน MMR ป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม เด็กทุกคนต้องฉีด

15 December 2016
16049 view

วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม( MMR ) คือ อะไร 

วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม   (  ( Measles-mumps-rubella vaccine ) ตัวย่อ MMR เป็นวัคซีนรวม 3โรคได้แก่ โรคหัด - หัดเยอรมัน - คางทูม เพราะมีการระบาดของโรคดังกล่าวทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ จึงมีการคิดค้นวัคซีนป้องกันทั้ง3โรคนี้ขึ้นมา


โรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ( MMR ) ร้ายแรงหรือไม่ 

ทั้งโรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคคางทูม ต่างเกิดจากการติดเชื้อไวรัส สำหรับโรคหัดจะติดต่อกันได้ง่าย ผู้ป่วยมีอาการไข้สูง ไอ ตาแดง มีผื่นขึ้น เริ่มจากไรผมมาสู่ใบหน้า ลำตัว แขนขา ในเด็กเล็กและผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอาจมีภาวะแทรกซ้อนทางปอดซึ่งมีความรุนแรงและอัตราตายสูง 

โรคหัดเยอรมัน ส่วนใหญ่อาการของโรคไม่รุนแรง ยกเว้นเมื่อเกิดในเด็กโตและผู้ใหญ่ ซึ่งจะมีอาการไข้ มีผื่น ต่อมน้ำเหลืองโต และที่สำคัญคือหากหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อโรคหัดเยอรมัน มีโอกาสเสี่ยงต่อทารกตายในครรภ์หรือพิการแต่กำเนิด

โรคคางทูม มักมีอาการทั่วไปไม่รุนแรงได้แก่ ไข้ ต่อมน้ำลายอักเสบ อัณฑะอักเสบ บางอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ เป็นต้น

จากรายงานของกองระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าอุบัติการณ์ของโรคทั้งสามลดลงอย่างต่อเนื่อง หลังมีการใช้วัคซีนอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันผู้ป่วยโรคหัดส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 9 เดือน เด็กโตที่ได้รับวัคซีนหัดเพียงครั้งเดียว และมีรายงานในผู้ป่วยผู้ใหญ่เพิ่มขึ้น


ใครควรฉีดวัคซีนหัด - หัดเยอรมัน - คางทูม ( MMR ) และฉีดเมื่อไหร่ 

 • เด็กควรได้รับ2เข็ม ขณะอายุ12 - 15 เดือนและเข็มที่ 2 ขณะอายุ 4 - 6ขวบ
 • สตรีวัยเจริญพันธุ์ทุกคนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือมีภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันแนะนำให้ฉีดโดยไม่ต้องเจาะหาภูมิ
 • บุคคลทางการแพทย์ที่เริ่มเข้าทำงาน
 • บุคคลที่เข้าเป็นทหาร
 • บุคคลที่จบมัธยมและเข้าเรียนในสถานบันใหม่

ประสิทธิภาพของ วัคซีนหัด - หัดเยอรมัน - คางทูม ( MMR )  เป็นอย่างไร 

การฉีดวัคซีนครั้งที่สองมีความสำคัญเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันในผู้ที่ได้รับวัคซีนครั้งแรกแล้วไม่ได้ผล หรือช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันในกรณีที่ระดับภูมิคุ้มกันลดลงหลังการฉีกครั้งแรก โดยทั่วไปไม่แนะนำการฉีดวัคซีนนี้ก่อนอายุ 9 เดือน เนื่องจากเด็กยังมีภูมิคุ้มกันที่ได้จากมารดาเหลืออยู่

อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนหัด - หัดเยอรมัน - คางทูม ( MMR )

วัคซีนรวมหัด - หัดเยอรมัน - คางทูม( MMR ) จัดเป็นวัคซีนพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูง อาการข้างเคียง เช่น อาการไข้ ผื่น และภาวะเกร็ดเลือดต่ำ อาจพบบ้างหลังการฉีด 1-2 สัปดาห์ แต่ไม่บ่อยนัก หรืออาจพบอาการต่อมน้ำเหลืองโต ปวดข้อและข้ออักเสบ อัณฑะอักเสบ และต่อมน้ำลายอักเสบ สำหรับอาการแพ้ เช่น ลมพิษหรือผื่นบวมแดงบริเวณที่ฉีด พบได้น้อย ส่วนปฏิกิริยาแพ้เฉียบพลันพบน้อยมาก ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทและสมองพบได้น้อยมากเช่นกัน ทั้งนี้อาจเป็นความบังเอิญที่พบร่วมกันมากกว่าจะเป็นสาเหตุจากวัคซีน มีรายงานเยื่อหุ้มสมองอักเสบหลังฉีดวัคซีนคางทูมบางสายพันธุ์ ถึงแม้จะเคยมีรายงานว่าผู้ป่วยออทิสซึมหลังได้รับวัคซีนหัด แต่ยังไม่มีการศึกษายืนยันถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว

ใครบ้างที่ห้ามฉีด วัคซีนหัด - หัดเยอรมัน - คางทูม( MMR )

 • ห้ามฉีดวัคซีนให้แก่หญิงตั้งครรภ์

 • มีประวัติแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบของวัคซีนชนิดรุนแรง

 • ผู้ที่ได้รับยาสเตียรอยด์เป็นเวลานาน

 • ผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่ซึ่งแม้จะแพ้ไข่แบบรุนแรงสามารถให้วัคซีนได้เนื่องจากวัคซีนมีปริมาณโปรตีนไข่ต่ำ โดยแนะนำให้สังเกตอาการหลังให้วัคซีน 20-30 นาที

 • ส่วนผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องและผู้ติดเชื้อเอสไอวีสามารถให้วัคซีนได้หากร่างกายแข็งแรง

 • ผู้ที่ได้รับเลือดหรืออินมูโนโกลบุลิน และผู้มีอาการป่วยควรเว้นระยะการให้วัคซีนออกไป

วัคซีนหัด - หัดเยอรมัน - คางทูม( MMR ) ราคาเท่าไหร่ 

ราคาวัคซีน ขึ้อยู่กับสถานที่ฉีด เริ่มตั้งราคาเข็มละ  300  - 700 บาท โรงพยาบาลเอกชนค่อนข้างสูงกว่ามาก 

 ขอบคุณข้อมูล : หนังสือ " วัคซีนน่ารู้ "  สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง