สิทธิ์ประกันสังคม

ไม่ทำงานบริษัทก็ทำประกันสังคมได้ กับผู้ประกันตนมาตรา 40

ไม่ทำงานบริษัทก็ทำประกันสังคมได้ กับผู้ประกันตนมาตรา 40

MamaExpert Team 30 June 2015

  ผู้ประกันตนมาตรา 40 การขยายประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบโดยผลักดันร่าง พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ฉบับแก้ไข เพื่อรัฐร่วมจ่ายในมาตรา 40 และแก้ไขพระราชกฤษฎีกา เพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน...

ประกันสังคม สิทธิ์ประกันสังคม เงินประกันสังคมท

เงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม

เงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม

MamaExpert Team 06 February 2015

คุณแม่หรือคู่สามีที่มีสิทธิ์ประกันสังคม นอกจากจะสามารถเบิกค่าคลอดบุตร 13,000 บาท จากประกันสังคมได้แล้ว ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมอีกด้วย เดือนละ 400 บาท อย่างต่อเนื่องจนครบ  6 ปี...

การคลอดบุตร สิทธิ์ประกันสังคม เงินสงเคราะบุตร

9 คำถามยอดฮิต !!! กับการเบิกค่าคลอดบุตรจากประกันสังคม

9 คำถามยอดฮิต !!! กับการเบิกค่าคลอดบุตรจากประกันสังคม

MamaExpert Team 23 December 2013

ตอบทุกคำถามเกี่ยวกับ คลอดบุตรโดยใช้สิทธิ์ประกันสังคม เงื่อนไขในการรับความช่วยเหลือจากประกันสังคม (ทุกกรณี) ที่เกี่ยวกับการคลอดบุตร ผู้ยื่นเรื่อง (สามี หรือ ภรรยา) ต้องเป็นผู้ประกันตน และก่อนกำหนดคลอด...

คลอดลูกประกันสังคม ค่าคลอดบุตร สิทธิ์ประกันสังคม