แท้งบุตร

เลือดล้างหน้าเด็กแตกต่างจากรอบเดือนอย่างไร

เลือดล้างหน้าเด็กแตกต่างจากรอบเดือนอย่างไร

MamaExpert Team 30 August 2012

เลือดล้างหน้าเด็ก ( Implantation bleeding ) เลือดล้างหน้าเด็กเกิดจากอะไร เลือดล้างหน้าเด็ก เกิดจากการฝังตัวของตัวอ่อนระยะบลาสโตซีส  (blastocyst  ) เข้ากับเยื่อบุมดลูกทำให้มีเลือดออก ใ...

Implantation Bleeding การตั้งครรภ์ การแท้ง

ภาวะแท้งเป็นอาจิณ

ภาวะแท้งเป็นอาจิณ

MamaExpert Team 28 August 2012

ภาวะแท้งเป็นอาจิณ หมาย ถึง มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นและแท้งบุตรติดต่อกันอย่างน้อย 3 ครั้งขึ้นไป จะถือว่าอาจมีความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ และควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดเพื่อการป้องกันและแก้ไข ไม่...

การตั้งครรภ์ ภาวะแท้งเป็นอาจิณ แท้ง