การตั้งครรภ์ในคุณแม่ที่มีอายุมาก

25 April 2012
3852 view

การตั้งครรภ์ในคุณแม่อายุมาก

เมื่อว่าที่คุณแม่อายุ 35 ปีขึ้นไปอัตราการตั้งครรภ์จะลดลงเนื่องจากมีการตกไข่ลดลง คุณภาพของไข่ก็ลดลงตามไปด้วย หรืออาจมีการอักเสบในช่องท้องทำให้เกิดพังผืดขึ้น แม้ว่าตราการตั้งครรภ์ยากในช่วงอายุนี้จะเกิดขึ้นยากแต่ผลการศึกษาทางการเเพทย์พบว่าครรภ์แฝดมักจะเกิดในช่วงอายุ 35-39 ปี หากท่านอายุมากกว่า 30 ปี มีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอแล้วยังไม่มีบุตร ให้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ขณะตั้งครรภ์เมื่ออายุมากส่งผลต่อสุขภาพแม่อย่างไร

การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์สำหรับคนที่มีอายุมากกว่า 30 ปีมีความจำเป็นเนื่องจากอายุมากขึ้นก็จะมีโรค ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ เบาหวานขณะตั้งครรภ์เพิ่มขึ้น การควบคุมโรคก่อนการตั้งครรภ์จะช่วยลดโรคแทรกซ้อนได้ พบว่าคนท้องที่อายุมากกว่า 35 ปีจะเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์สูงกว่าคนทั่วไป 2 เท่าเมื่อเทียบกับอายุ 20 ปี

อายุมากขณะตั้งครรภ์กับความพิการแต่กำเนิด

พบว่าโรค Down syndrome จะเพิ่มขึ้น สำหรับผู้ตั้งครรภ์อายุ 25 ปีคลอดผิดปกติ 1 รายจากจำนวนคลอดปกติ 1250 ราย แต่ถ้าอายุ 35 ปีจะพบคลอดผิดปกติ 1 รายจากจำนวนคลอด 106 ราย แนะนำว่าหญิงท้องที่อายุมากกว่า 35 ปีควรจะเจาะน้ำคร่ำตรวจ

อายุมากขณะตั้งครรภ์กับการแท้งบุตร

อัตราการแท้งเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น พบว่าอายุ 25 ปีอัตราเสี่ยงต่อการแท้งประมาณร้อยละ 12-15 แต่ถ้าหากอายุ 40 ปีอัตราเสี่ยงของการแท้งประมาณร้อยละ 25 -30

อายุมากขณะตั้งครรภ์มีผลต่อเด็กหรือไม่

● อายุขณะตั้งครรภ์มากจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องรกผิดปกติมากขึ้นคือ รกเกาะต่ำ รกลอกก่อนคลอด
● เด็กที่คลอดอาจจะมีน้ำหนักน้อยกว่าคนท้องที่อายุน้อย
● เนื่องจากแม่อาจจะไม่แข็งแรง เด็กอาจจะเกิดความเครียดขณะคลอด ทำให้ไม่แข็งแรง

อายุมากขณะตั้งครรภ์มส่งผลต่อการคลอดหรือไม่

เมื่ออายุมากขึ้นจะพบว่าคลอดลำบากทำให้ต้องผ่าตัดหน้าท้องมากขึ้นพบว่าหากท้องแรกอายุ 30 ปีจะมีอัตราการคลอดโดยวิธีผ่าตัดเพิ่มร้อยละ30 แต่ถ้าหากอายุมากกว่า35 ปี จะมีอัตราการคลอดโดยวิธีผ่าตัดเพิ่มร้อยละ 80

คุณแม่ที่ตั้งครรภ์เมื่ออายุมาก สามารถลดอัตราเสี่ยงต่างๆได้ดังนี้

● รับประทานวิตามิน โฟลิก 400 มิลิกรัมต่อวัน ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์
● ให้ตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์และฝากท้องตามนัดอย่างสม่ำเสมอ
● ให้คุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
● เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
● งดดื่มสุรา
● งดบุหรี่
● เลิกซื้อยารับประทานเอง


เมื่อตั้งครรภ์ตอนอายุมากสิ่งที่ต้องทำคือต้องเจาะน้ำคร่ำตรวจ Chromosome เพื่อตรวจว่าเด็กเป็นโรค Down syndrome หรือไม่ค่ะ

เรียบเรียงโดย Mamaexpert Editorial Team

บทความที่เกี่ยวข้อง