เงินสงเคราะบุตร

เงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม

เงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม

MamaExpert Team 06 February 2015

คุณแม่หรือคู่สามีที่มีสิทธิ์ประกันสังคม นอกจากจะสามารถเบิกค่าคลอดบุตร 13,000 บาท จากประกันสังคมได้แล้ว ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมอีกด้วย เดือนละ 400 บาท อย่างต่อเนื่องจนครบ  6 ปี...

การคลอดบุตร สิทธิ์ประกันสังคม เงินสงเคราะบุตร