ข่าวดี!!! ประกันสังคมเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร เป็น 800 บาท (เริ่มได้รับเงิน วันที่ 30 เมษายน 64)

07 January 2021
3110 view

เงินสงเคราะห์บุตรปี 64

ข่าวดีของผู้ประกันตนในระบบกองทุนประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีบุตรอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปี โดยประกันสังคมได้เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรปี 64 จากเดิม เดือนละ 600 บาท เป็นเดือนละ 800 บาทต่อคน โดยจ่ายครั้งละไม่เกิน 3 คน 

 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 แต่จะได้รับเงินในส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นของเดือนมกราคม 64 ในวันที่ 30 เมษายน 2564

บทความแนะนำเพิ่มเติม
1. ปฏิทินจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดปี 64 (ปีงบประมาณ 2564)
2วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด พร้อมความหมายของตัว E
3. ประกันสังคมเพิ่มค่าตรวจและฝากครรภ์ 1,500 บาท พร้อมจ่ายค่าคลอดบุตรเพิ่มเป็น 15,000 บาท (เริ่ม 1 มกราคม 64)

เรียบเรียงโดย Mamaexpert Editorial Team

ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม