โรคพิษสุนัขบ้า

ขั้นตอนการดูแลลูกน้อยเมื่อโดนสุนัขกัด อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ พิษสุนัขบ้า

ขั้นตอนการดูแลลูกน้อยเมื่อโดนสุนัขกัด อย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อ พิษสุนัขบ้า

MamaExpert Team 02 February 2015

โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้าค่อนข้างอันตราย หากได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ (rabies) ปนเปื้อนมากับน้ำลายของสุุนัข ในผู้ป่วยที่ได้รั...

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขกัดเด็ก โรคพิษสุนัขบ้า