สุนัขกัดเด็ก

ขั้นตอนการดูแลลูกน้อยเมื่อโดนสุนัขกัด

ขั้นตอนการดูแลลูกน้อยเมื่อโดนสุนัขกัด

MamaExpert Team 02 February 2015

โรคพิษสุนัขบ้า ค่อนข้างอันตราย หากได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ โรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ เรบีส์ (rabies) ปนเปื้อนมากับน้ำลายของสุุนัข ในผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อและเป็นโรคนี...

วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขกัดเด็ก โรคพิษสุนัขบ้า